Meny
Kursportalen

Nepalprosjektet

Verdens Miljødag 5. juni 2019

Verdens Miljødag 5. juni 2019

Årets tema er luftforurensing, og er valgt av vertslandet Kina. Temaet inviterer oss til å tenke på hvordan vi kan gjøre små endringer i dagliglivet for å redusere klimaendringene.

Verdens Miljødag 5. juni 2018

Verdens Miljødag 5. juni 2018

Årets tema er bekjemp plastforurensing, og er valgt av vertslandet India. Temaet inviterer oss til å tenke på hvordan vi kan gjøre små endringer i dagliglivet for å redusere mengden plastavfall.

FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på målene for å lese mer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gi en julegave til noen som trenger det!

Det nærmer seg slutten på 2020 - et vanskelig år for svært mange. Korona-pandemien har skapt utfordringer i alle samfunn, men truer med å ramme utviklingsland aller hardest. Det gjelder også Nepal, hvor Senterpartiet har et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet.

Senterpartiets og Utviklingsfondets Nepal-prosjekt

Senterpartiets og Utviklingsfondets Nepal-prosjekt

I 2019 vedtok Senterpartiets sentralstyre å starte et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal, med oppstart 1. januar 2020. Prosjektet finner sted i Dang-distriktet, sørvest i landet. Dang-distriktet er utsatt for både flom og lange tørkeperioder. De antatte klimaendringssenarioene for Nepal anslår at det i fremtiden vil bli mer intens tørke, stormer og katastrofer. Målgruppen er i hovedsak småskala bønder på landsbygda. 

Verdens Miljødag 5. juni 2020

Verdens Miljødag 5. juni 2020

Årets tema er biologisk mangfold, og det oppfordrer oss til å tenke igjennom hvordan dagens samfunn og økonomiske systemer påvirker naturen og alt som lever i den - inkludert oss selv. Her vil du få informasjon om årets tema, og tips til hva dere kan gjøre som lokallag og som enkeltpersoner. Det er på tide å sette naturen først!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mat, miljø og Demokrati i Nepal

I 2019 vedtok Senterpartiets sentralstyre å starte et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal, med oppstart 1. januar 2020. Prosjektet finner sted i det sør-vestlige området i landet hvor det ikke finnes så mange andre bistandsorganisasjoner, og hvor vi mener at det er størst behov for tilstedeværelse. Målgruppen er fattige på landsbygda.

Nishati Safi Kilimanjaro – en del av Go Green - årsrapport 2018

Nishati Safi Kilimanjaro – en del av Go Green - årsrapport 2018

Senterpartiet har i de siste to årene støttet Cares prosjekt Nishati Safi Kilimanjaro, en del av Go Green Tanzania.
Her kan du lese årsrapporten for 2018.

Mål 1 - Utrydde fattigdom

Mål 1 - Utrydde fattigdom

"Utrydde alle former for fattigdom i hele verden"

Mål 2 - Utrydde sult

Mål 2 - Utrydde sult

"Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk"

Mål 3 - God helse

Mål 3 - God helse

"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"

Mål 4 - God utdanning

Mål 4 - God utdanning

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene

"Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling"

Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

"Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle"