Meny
Kursportalen

Nepalprosjektet

Gi en gave med mening til jul

Gi en gave med mening til jul

Tørke og flom har tatt livet av avlingene til Bir fra Nepal flere ganger. Dette er avlinger som sørger for nok mat til familiens hans. Han bor med sin kone og to barn i et svært klimasårbart område. Gjennom prosjektet Senterpartiet støtter har han fått kunnskap om klimatilpasset landbruk. Det gir familien nye muligheter og nytt håp.

Verdens Miljødag 2022

Verdens Miljødag 5. juni

Årets tema er "Bare en jord". Dette var også slagordet for den første miljøvernkonferansen, Stockholmkonferansen i 1972. 50 år senere er slagordet like aktuelt - denne planeten er vårt eneste hjem og vi må gjøre alt vi kan for å beskytte den.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gi en julegave til noen som trenger det!

Det nærmer seg slutten på 2020 - et vanskelig år for svært mange. Korona-pandemien har skapt utfordringer i alle samfunn, men truer med å ramme utviklingsland aller hardest. Det gjelder også Nepal, hvor Senterpartiet har et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet.

Senterpartiets og Utviklingsfondets Nepal-prosjekt

Senterpartiets og Utviklingsfondets Nepal-prosjekt

I 2019 vedtok Senterpartiets sentralstyre å starte et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal, med oppstart 1. januar 2020. Prosjektet finner sted i Dang-distriktet, sørvest i landet. Dang-distriktet er utsatt for både flom og lange tørkeperioder. De antatte klimaendringssenarioene for Nepal anslår at det i fremtiden vil bli mer intens tørke, stormer og katastrofer. Målgruppen er i hovedsak småskala bønder på landsbygda. 

Verdens Miljødag 5. juni 2020

Verdens Miljødag 5. juni 2020

Årets tema er biologisk mangfold, og det oppfordrer oss til å tenke igjennom hvordan dagens samfunn og økonomiske systemer påvirker naturen og alt som lever i den - inkludert oss selv. Her vil du få informasjon om årets tema, og tips til hva dere kan gjøre som lokallag og som enkeltpersoner. Det er på tide å sette naturen først!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mat, miljø og Demokrati i Nepal

I 2019 vedtok Senterpartiets sentralstyre å starte et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal, med oppstart 1. januar 2020. Prosjektet finner sted i det sør-vestlige området i landet hvor det ikke finnes så mange andre bistandsorganisasjoner, og hvor vi mener at det er størst behov for tilstedeværelse. Målgruppen er fattige på landsbygda.

Verdens Miljødag 5. juni 2019

Verdens Miljødag 5. juni 2019

Årets tema er luftforurensing, og er valgt av vertslandet Kina. Temaet inviterer oss til å tenke på hvordan vi kan gjøre små endringer i dagliglivet for å redusere klimaendringene.

Nishati Safi Kilimanjaro – en del av Go Green - årsrapport 2018

Nishati Safi Kilimanjaro – en del av Go Green - årsrapport 2018

Senterpartiet har i de siste to årene støttet Cares prosjekt Nishati Safi Kilimanjaro, en del av Go Green Tanzania.
Her kan du lese årsrapporten for 2018.

Verdens Miljødag 5. juni 2018

Verdens Miljødag 5. juni 2018

Årets tema er bekjemp plastforurensing, og er valgt av vertslandet India. Temaet inviterer oss til å tenke på hvordan vi kan gjøre små endringer i dagliglivet for å redusere mengden plastavfall.

Mål 1 - Utrydde fattigdom

Mål 1 - Utrydde fattigdom

"Utrydde alle former for fattigdom i hele verden"

Mål 2 - Utrydde sult

Mål 2 - Utrydde sult

"Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk"

Mål 3 - God helse

Mål 3 - God helse

"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"

Mål 4 - God utdanning

Mål 4 - God utdanning

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene

"Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling"