Kurs

Trenger du hjelp til å registrere kursaktiviteten i ditt lokallag? Her finner du veiledning på hvordan du går frem.

Slik gjennomfører du kurs 

 • Bestem tema, og bruk godkjent studieplan, eller en egendefinert plan.
 • Meld inn kurset her eller send e-post til efy@sp.no
 • Kunngjør kurset, gjerne på nett (noen innmeldte kurs legges også ut på vår kurskalender).
 • Bestill studiemateriell hvis dere trenger dette, eller hent materiell gratis her.
 • Gjør avtale med lærer/kursholder hvis det er nødvendig.
 • Finn et sted å være. Når det avholdes kurs som er godkjent som voksenopplæring har dere krav på å få benytte offentlige undervisningslokaler.
 • Gjennomfør kurset med minst åtte hele klokketimer og minst to deltagere som er med 75 % av tida.
 • Fyll ut og send inn frammøteskjema
 • Spørsmål? Ta kontakt med oss!

Regler og instruksjoner

Regler for å få innvilget støtte reguleres i voksenopplæringslovens forskrift om studieforbund og nettskoler:

 • Minste krav til antall deltakere er 2, og deltakerne må ha deltatt på 75% av møtene (for eksempel 3 av 4 møter)
 • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Kurset må vare i minimum åtte hele klokketimer, inklusive pauser. Halve timer vil ikke regnes med.
 • Ingen krav til antall møter.
 • Studiearbeidet skal være åpent for alle, men det er tillatt å målrette kurs mot spesielle grupper.
 • Studieplan godkjent av SpS – vi har studieplaner til alle, ta kontakt dersom du er usikker.

Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes til SpS gjennom hele året, og studiestøtten for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt fortløpende. I løpet av høsten 2014 har vi åpnet for elektronisk innlevering.

Dersom noen ønsker mer informasjon, kontakt studiesekretær: efy@.sp.no

Studiestøtten til arrangør er 75 kroner pr. time. (Uavhengig av antall deltakere). En studietime defineres som én klokketime, og et kurs på åtte timer med fire deltakere vil ha krav på samme samme kurstilskudd som et kurs med ti deltakere.

Frammøteliste

Frammøteliste skal føres fortløpende og sendes inn til oss etter endt kursaktivitet. Frammøtelisten sendes inn til oss via registreringsskjemaet, eller per post.

Kontaktinformasjon

Senterpartiets Studieforbund
Grensen 9B, 0159 Oslo

E-post: sps@sp.no
Telefon: 22 69 01 00

Kurslederens oppgaver:

 • å lede møtene
 • føre frammøte
 • bidra til at deltagerne trives
 • se til at studiearbeidet går etter planen
 • fordele oppgaver i samarbeid med deltagerne
 • melde fra til SpS når kurset er avsluttet og sende inn frammøteskjema 

Oppgaven med å lede møtene kan gå på omgang slik at flere får øving i møteledelse. Om nødvendig velges det en sekretær for studieringen. På det første møtet bør deltagerne presenteres for hverandre, hvis ikke alle kjenner hverandre fra før. Så må det legges en plan for arbeidet – sted, tidspunkt, antall møter, arbeidsformer, fordeling av oppgaver osv. Ellers er det meste opp til en selv, og det er nettopp den frie arbeidsformen og variasjonsmulighetene som er studieringens styrke.

Spørsmål, diskusjon og meningsutveksling er nøkkelord. Samtidig er det viktig å huske på at deltagerne kan ha ulike meninger, og ikke nødvendigvis må komme fram til enighet.

Hvor mange deltagere kurset bør ha er avhengig av emne, aktivitet, lokale osv. Studieringen samles gjerne en gang pr. uke over en periode. Kurset har en kursleder, men ingen lærer, og en trekker inn fagstof og andre ressurser etter behov. Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling, kunnskapsbytte og utvikling på like vilkår i et læringsmiljø preget av nærhet og trygghet.

 

 Last ned kursbevis (PDF)   Last ned kursbevis (Word)  
Tom frammøteliste (PDF)  Tom frammøteliste (Ecxel)