Meny
Kursportalen

Kurs - hjelp og støtte

Trenger du hjelp til å registrere kursaktiviteten i ditt lokallag? Her finner du veiledning på hvordan du går frem.

Slik gjennomfører du kurs 

 • Bestem tema, og bruk godkjent studieplan
 • Kunngjør kurset, gjerne på nett, SMS, i sosiale medier ol.(noen innmeldte kurs legges også ut på vår kurskalender).
 • Bestill studiemateriell hvis dere trenger dette, eller hent materiell gratis her.
 • Gjør avtale med lærer/kursholder hvis det er nødvendig.
 • Finn et sted å være. Når det avholdes kurs som er godkjent som voksenopplæring har dere krav på å få benytte offentlige undervisningslokaler.
 • Gjennomfør kurset med minst fire hele klokketimer og minst fire deltagere som er med 75 % av tida.
 • Logg inn i Kursportalen og søk om tilskudd. 
 • Spørsmål? Ta kontakt med oss!

 

Regler og instruksjoner

Regler for å få innvilget støtte reguleres i voksenopplæringslovens forskrift om studieforbund og nettskoler:

 • Minste krav til antall deltakere er 4, og deltakerne må ha deltatt på 75% av møtene.
 • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Kurset må vare i minimum fire hele klokketimer, inklusive pauser. Halve timer vil ikke regnes med.
 • Ingen krav til antall møter.
 • Studiearbeidet skal være åpent for alle, men det er tillatt å målrette kurs mot spesielle grupper.
 • Studieplan godkjent av SpS – vi har studieplaner til alle, ta kontakt dersom du er usikker.

Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes til SpS gjennom hele året via Kursportalen, og studiestøtten for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt fortløpende.

Dersom noen ønsker mer informasjon, kontakt rådgiver: sps@sp.no

Studiestøtten til arrangør er 120 kroner pr. time i 2024. En studietime defineres som én klokketime, og et kurs på fire timer med fire deltakere vil ha krav på samme samme kurstilskudd som et kurs med ti deltakere.

 

Søk om tilskudd

Frammøteliste skal føres fortløpende i Kursportalen. Når kurs og søk om tilskudd. Frammøtelisten skal også føres i Kursportalen, eller per post. Pga. personvern er det ikke tillatt å sende frammøtelister som e-post og vil ikke bli registrert.

 

Kontaktinformasjon

Senterpartiets Studieforbund
Akersgata 51, 0180 Oslo

E-post: sps@sp.no
Telefon: 22 69 01 00

 

Kurslederens oppgaver:

 • å lede møtene
 • føre frammøte
 • bidra til at deltagerne trives
 • se til at studiearbeidet går etter planen
 • fordele oppgaver i samarbeid med deltagerne
 • melde fra til SpS når kurset er avsluttet og sende inn frammøteskjema 

Oppgaven med å lede møtene kan gå på omgang slik at flere får øving i møteledelse. Om nødvendig velges det en sekretær for studieringen. På det første møtet bør deltagerne presenteres for hverandre, hvis ikke alle kjenner hverandre fra før. Så må det legges en plan for arbeidet – sted, tidspunkt, antall møter, arbeidsformer, fordeling av oppgaver osv. Ellers er det meste opp til en selv, og det er nettopp den frie arbeidsformen og variasjonsmulighetene som er studieringens styrke.

Spørsmål, diskusjon og meningsutveksling er nøkkelord. Samtidig er det viktig å huske på at deltagerne kan ha ulike meninger, og ikke nødvendigvis må komme fram til enighet.

Hvor mange deltagere kurset bør ha er avhengig av emne, aktivitet, lokale osv. Studieringen samles gjerne en gang pr. uke over en periode. Kurset har en kursleder, men ingen lærer, og en trekker inn fagstoff og andre ressurser etter behov. Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling, kunnskapsbytte og utvikling på like vilkår i et læringsmiljø preget av nærhet og trygghet.

 

Kursbevis

Kursbevis lastes direkte ned eller blir tilsendt fra Kursportalen.