Meny
Kursportalen

Verdens Miljødag 5. juni 2020

Sist endret: 12.05.2020

Årets tema er biologisk mangfold, og det oppfordrer oss til å tenke igjennom hvordan dagens samfunn og økonomiske systemer påvirker naturen og alt som lever i den - inkludert oss selv. Her vil du få informasjon om årets tema, og tips til hva dere kan gjøre som lokallag og som enkeltpersoner. Det er på tide å sette naturen først!

UN_WED2020_Horizontal_Logo_Black_LockUp_English_RGB_02.png

Biologisk mangfold - hvorfor er det så viktig?

Nærmere en million plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet. I følge en IPBES og FNs Miljøprogram sin GEO-6-rapport skyldes de fem største årsakene til tap av artsmangfold menneskelig aktivitet. Vårt behov for mat og ressurser fører til avskoging og destruksjon av naturlige habitater hvor artene trives. I tillegg spiller utbredt overutnyttelse av ressurser, klimaendringer og forurensing en stor rolle - som kan medføre til at dyrearter forflytter seg og kan føre til store ødeleggelser i et område de i utgangspunktet ikke hører til. For å forebygge tap av biodiversitet og artsmangfold er vi nødt til å endre våre forbruksvaner, våre produksjonsvaner og hvordan vi beskytter naturen. 

I 2020 har vi opplevd mange skremmende hendelser som skogbrannene i Australia, invasjonen av gresshopper i Øst-Afrika, og nå den pågående Covid-19 pandemien. Koronavirusene er zoonotiske, som betyr at de smitter fra dyr til mennesker. Når vi ødelegger naturens ømfintlige balanse skapes et idelt sted for at potensielt livstruende patogener, inkludert koronavirus, sprer seg. 

Det er et eksempel på at hvordan naturen vår har det også påvirker oss mennesker - og den prøver å gi oss beskjed. Naturen gir oss ren luft og vann og næringsrik mat. Om vi ikke klarer å ta vare på naturen kan vi heller ikke ta vare på oss selv i det lange løp.

Test deg selv! Hvor mye kan du om biodiversitet? (Quizen er på engelsk)

Ta testen

Hva kan mitt lokallag gjøre?

Mange av Senterpartiets lokallag har tradisjon med å markere Miljødagen med standsaksjoner til inntekt til våre samarbeidspartnere. I år er situasjonen spesiell på grunn av Covid-19 pandemien, men vi håper allikevel det vil bli mulig med lokale markeringer. Det er for tiden tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, dersom strenge krav til smittevern og ansvarlighet følges. Les om dette på FHI sine nettsider.

En tradisjonell standsaksjon kan være krevende å få gjennomført, og salg av grønnsaker, planter og lignende - samt utdeling av brosjyrer på stand vil medføre smitterisiko. Vi vil derfor ikke ut sende ut brosjyrer eller plakater på papir i år. Dersom dere likevel ønsker å arrangere en standsaksjon, eller samles på et offentlig sted, er det svært viktig at dere forhører dere med kommunelegen, samt undersøker hvilke regler som gjelder i deres kommune. 

Et alternativ til en tradisjonell standsaksjon kan være å invitere til møter hvor dere som arrangør har kontroll på hvem som deltar, og hvor krav til smittevern og -sporing kan ivaretas på en god måte. Dette kan for eksempel være i forbindelse med et kommunestyre, gruppemøte, kommuneråd og lignende. Her kan dere informere om Miljødagen og profilere Senterpartiets og Utviklingsfondet sitt samarbeidsprosjekt. Utfyllende informasjon om prosjektet finnes her

Vi vil uansett oppfordre lokal- og fylkeslag til en digital markering av årets miljødag. Senterpartiet sentralt vil arrangere en kampanje på Facebook og Instagram som vil gå fra 25. mai til 5. juni. Vi er i gang med å utarbeide digitalt materiell som lokal- og fylkeslag står fritt til å dele. I tillegg vil FN kjøre en digital kampanje i samme tidsrom, som dere også gjerne må dele fra. Følg FNs klimaprogram på Facebook her.

Tips:

 • Skriv et avisinnlegg hvor dere kobler årets tema for Miljødagen opp mot en lokal sak. 
   
 • Tenk kommende programarbeid, og koble tiltak for å bevare biodiversitet opp mot programdiskusjonen lokalt. 
   
 • Bruk lokallagets Facebook-side/gruppe til å like og dele poster om Miljødagen. Diskuter gjerne i kommentarfeltet eller gruppa hvordan tap av artsmangfold lokalt vil påvirke hjemkommunen. 
   
 • Bruk hashtaggene #ForNature, #ForNaturen og "WorldEnvironmentDay når dere poster og/eller deler innlegg på sosiale medier.
   
 • Inviter til et møte (helst via digitale plattformer) hvor dere diskuterer lokale saker og biodiversitet. Livestream møtet, ta opptak eller ta et fint bilde og post det på sosiale medier.
   
 • Gå en tur i naturen sammen med en meters mellomrom, og opplev biodiversiteten på nært hold. Ta gjerne bilder som kan deles på sosiale medier.
   
 • Organiser en ryddeaksjon i lokalområdet.
   
 • Kjøp inn stiklinger av ulik sort og organiser en "plante-aksjon".

 

Hva kan jeg som individ gjøre?

Det er mange som tilbringer store deler av dagen alene under Covid-19 pandemien, og det er ikke alltid like lett å tenke at én person kan ha påvirkning på markeringen av Miljødagen. Men vi har alle en rolle å spille for å bekjempe tap av artsmangfold, og dette er et godt tidspunkt for å skolere seg på temaet. Som enkeltindivider bør vi tenke igjennom hvordan våre forbruksvaner påvirker naturen, og hvordan vi kan bidra for å hindre videre ødeleggelser av naturen. 

Tips: 

 • Bidra i vår digitale kampanje på Facebook og Instagram fra 25. mai til 5. juni. 
   
 • Bli bevisst egne forbruksvaner, og kast mindre mat. 
   
 • Bli med i TED-Ed sin "Jordklodeskole", hvor det ligger 30 spennende utfordringer og venter på deg: Earth School
   
 • Finn ut hvilke tiltak din kommune har for å bevare den lokale biodiversiteten.
   
 • Lag din egen humlekasse i hagen. 
   
 • Unngå engangsprodukter laget av plast. Bruk handlepose når du skal på butikken og handle.
   
 • Resirkuler så mye du klarer. 
   
 • Bytt til mer miljøvennlige vaskeprodukter, og eksprimenter med naturlige produkter som husholdningseddik.
   
 • Kjøp lokalproduserte matvarer.

 

Ønsker dere flere tips anbefaler vi å ta en titt på FNs eget hefte.

 

Vippsbilde.jpg
Foto: Tine poppe

Støtt Senterpartiet og Utviklingsfondets prosjekt i Nepal!

Mange lokallag har tradisjon for å samle inn penger til Care, som vi har hatt et samarbeid med i mange år. Dette er en flott tradisjon som har sørget for at mange mennesker har fått et bedre livsgrunnlag. Da vi avsluttet vårt samarbeid med Care vedtok Senterpartiets sentralstyre å starte et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal, med oppstart 1. januar 2020. Der jobber vi for matsikkerhet, klima og lokaldemokrati - det treffer rett i Senterpartihjertet! 

Les mer om prosjektet her.

Vi håper at dere også i år vil gjøre en innsats for å samle inn penger til mennesker som ikke har like mye som vi har. For hver krone Senterpartiet samler inn, gir staten ca. 9 kroner, så her har vi mulighet til å gjøre en stor forskjell for mange. 

For å gi din støtte, Vipps til 506624

Kontonummer til prosjektet: 2085.10.01000

Alle pengene som samles inn går uavkortet til Utviklingsfondet. 

 

UN_WED2020_Horizontal_Logo_Black_LockUp_English_RGB_02.png