Senterpartiets Studieforbund

Oppskrift på kurs eller studiering - helt enkelt:

 

  1. Bestem tema, og bruk godkjent studieplan for kurset eller studieringen.
  2. Meld inn kurset her eller send e-post til efy(a)sp.no
  3. Bestill studiemateriell hvis dere trenger dette, eller hent materiell gratis her på sidene våre.
  4. Gjennomfør kurset/studieringen, med minst fire hele klokketimer og minst fire deltagere som er med 75 % av tida.
  5. Fyll ut frammøteskjema.

FRAMMØTELISTE

I løpet av 2021 vil skjema for registrering av kurs endres. 
Følg med på informasjon som sendes ut.

 Registrer frammøte