Senterpartiets Studieforbund

Oppskrift på kurs eller studiering - helt enkelt:

  1. Bestem tema, og bruk godkjent studieplan for kurset eller studieringen.
  2. Meld inn kurset her eller send e-post til efy(a)sp.no
  3. Bestill studiemateriell hvis dere trenger dette, eller hent materiell gratis her på sidene våre.
  4. Gjennomfør kurset/studieringen, med minst åtte hele klokketimer og minst to deltagere som er med 75 % av tida.
  5. Fyll ut frammøteskjema.

FRAMMØTELISTE

Frist for innsending av kurs gjennomført i 2020:
15. januar 2021.

 Registrer frammøte