Studiemateriell

Arbeid i kommunestyregruppa: Nytt kommunestyre, nye muligheter

Arbeid i kommunestyregruppa: Nytt kommunestyre, nye muligheter

Sist oppdatert: 16.august 2022

Arbeidet i kommunestyregruppa

Arbeidet i kommunestyregruppa

Sist oppdatert: 16.august 2021

Det grønne hjulet, trinn 1

Det grønne hjulet, trinn 1

Sist oppdatert: 16.august 2021

Det grønne hjulet, trinn 2

Det grønne hjulet, trinn 2

Sist oppdatert: 16.august 2021

Gode, lokale programprosesser

Gode, lokale programprosesser

Sist oppdatert: 16.august 2021

Hvem skal lede? Valgkomite og nominasjon

Hvem skal lede? Valgkomite og nominasjon

Sist oppdatert: 18.august 2021

Håndbok for Senterpartiets tillitsvalgte og folkevalgte i kommunen

Håndbok for Senterpartiets tillitsvalgte og folkevalgte i kommunen

Sist oppdatert: 19.august 2021

Håndbok for studieledere

Håndbok for studieledere

Sist oppdatert: 24.august 2021

Rom for samtale: Håndbok for deg som vil bidra til forandring, utvikling og frie tanker

Rom for samtale: Håndbok for deg som vil bidra til forandring, utvikling og frie tanker

Sist oppdatert: 27.januar 2021

Klar for valgkamp

Klar for valgkamp

Sist oppdatert: 06.januar 2021

Klima og miljø - berekraftig bruk

Klima og miljø - berekraftig bruk

Dette studieheftet vil bli erstattet av et nytt hefte om bærekraftig utvikling, som blir lansert høsten 2021.

Sist oppdatert: 12.januar 2021

Kommuneplanen - det viktige styringsverktøyet

Kommuneplanen - det viktige styringsverktøyet

Kvinner i politikken

Kvinner i politikken

Et studiehefte utarbeidet av Senterkvinnene og Senterpartiets Studieforbund.

Sist oppdatert: 16.august 2021

Tradisjonelle medier - nye arbeidsmåter

Tradisjonelle medier - nye arbeidsmåter

Sist oppdatert: 18.august 2021

Ny i Norden

Ny i Norden

Pedagogisk verktøykasse

Pedagogisk verktøykasse

Sist oppdatert: 24.august 2021

Senterpartiet for deg som er ny

Senterpartiet for deg som er ny

Dette studieheftet vil bli oppdatert i løpet av høsten 2021.

Sist oppdatert: 12.september 2018

Sosiale og digitale medier - i din politiske hverdag

Sosiale og digitale medier - i din politiske hverdag

Sist oppdatert: 16.august 2021

Ta vare på lokallagets historie

Ta vare på lokallagets historie

Dette studieheftet ble utgitt i forbindelse med Senterpartiets 100-års jubileum i 2020.

Hvordan skal vi ta vare på lokallagets historie for framtida? Hvordan skal vi presentere historien for vår egen samtid? Hvordan kan vi bruke digitale verktøy og arkiv, slik at historien ikke forsvinner? 

Sist oppdatert: 16.august 2021