facebook pixel

Studiemateriell

Arbeid i kommunestyregruppa - etter valget

Arbeid i kommunestyregruppa - etter valget

Sist oppdatert: 11.september 2018

Arbeidet i kommunestyregruppa

Arbeidet i kommunestyregruppa

Sist oppdatert: 13.september 2018

Det grønne hjulet, trinn 1

Det grønne hjulet, trinn 1

Sist oppdatert: 13.september 2018

Det grønne hjulet, trinn 2

Det grønne hjulet, trinn 2

Sist oppdatert: 12.september 2018

Liv til åra - ar til livet

Liv til åra - ar til livet

Sist oppdatert: 11.september 2018

Gode, lokale programprosesser

Gode, lokale programprosesser

Sist oppdatert: 11.september 2018

Hvem skal lede? Valgkomite og nominasjon

Hvem skal lede? Valgkomite og nominasjon

Sist oppdatert: 11.september 2018

Håndbok for studieledere

Håndbok for studieledere

Sist oppdatert: 11.september 2018

Klar for valgkamp!

Klar for valgkamp!

Sist oppdatert: 12.september 2018

Klima og miljø - berekraftig bruk

Klima og miljø - berekraftig bruk

Sist oppdatert: 13.september 2018

Kommuneplanen - det viktige styringsverktøyet

Kommuneplanen - det viktige styringsverktøyet

Kvinner i politikken

Kvinner i politikken

Et studiehefte utarbeidet av Senterkvinnene og Senterpartiets Studieforbund.

Sist oppdatert: 12.september 2018

Tradisjonelle medier - nye arbeidsmåter

Tradisjonelle medier - nye arbeidsmåter

Sist oppdatert: 12.september 2017

Ny i Norden

Ny i Norden

Nye kommuner, nye lokallag? Partimessige konsekvenser av kommunereformen

Nye kommuner, nye lokallag? Partimessige konsekvenser av kommunereformen

Sist oppdatert: 12.september 2018

Senterideologi - diskusjonshefte

Senterideologi - diskusjonshefte

Sist oppdatert: 12.september 2018

Senterpartiet for deg som er ny

Senterpartiet for deg som er ny

Sist oppdatert: 12.september 2018

Sosiale medier

Sosiale medier

Sist oppdatert: 12.september 2018