Studiemateriell

Arbeid i kommunestyregruppa: Nytt kommunestyre, nye muligheter

Arbeid i kommunestyregruppa: Nytt kommunestyre, nye muligheter

Sist oppdatert: 09.januar 2019

Arbeidet i kommunestyregruppa

Arbeidet i kommunestyregruppa

Sist oppdatert: 13.september 2018

Det grønne hjulet, trinn 1

Det grønne hjulet, trinn 1

Sist oppdatert: 21.mai 2019

Det grønne hjulet, trinn 2

Det grønne hjulet, trinn 2

Sist oppdatert: 24.februar 2020

Liv til åra - ar til livet

Liv til åra - ar til livet

Sist oppdatert: 11.september 2018

Gode, lokale programprosesser

Gode, lokale programprosesser

Sist oppdatert: 11.september 2018

Hvem skal lede? Valgkomite og nominasjon

Hvem skal lede? Valgkomite og nominasjon

Sist oppdatert: 11.september 2018

Håndbok for Senterpartiets tillitsvalgte og folkevalgte i kommunen

Håndbok for Senterpartiets tillitsvalgte og folkevalgte i kommunen

Sist oppdatert: 11.november 2019

Håndbok for studieledere

Håndbok for studieledere

Sist oppdatert: 11.september 2018

Klima og miljø - berekraftig bruk

Klima og miljø - berekraftig bruk

Sist oppdatert: 13.september 2018

Kommuneplanen - det viktige styringsverktøyet

Kommuneplanen - det viktige styringsverktøyet

Kvinner i politikken

Kvinner i politikken

Et studiehefte utarbeidet av Senterkvinnene og Senterpartiets Studieforbund.

Sist oppdatert: 12.september 2018

Tradisjonelle medier - nye arbeidsmåter

Tradisjonelle medier - nye arbeidsmåter

Sist oppdatert: 12.september 2017

Ny i Norden

Ny i Norden

Nye kommuner, nye lokallag? Partimessige konsekvenser av kommunereformen

Nye kommuner, nye lokallag? Partimessige konsekvenser av kommunereformen

Sist oppdatert: 12.september 2018

Pedagogisk verktøykasse

Pedagogisk verktøykasse

Sist oppdatert: 20.mai 2020

Senterideologi - diskusjonshefte

Senterideologi - diskusjonshefte

Sist oppdatert: 12.september 2018

Senterpartiet for deg som er ny

Senterpartiet for deg som er ny

Sist oppdatert: 12.september 2018

Sosiale og digitale medier - i din politiske hverdag

Sosiale og digitale medier - i din politiske hverdag

Sist oppdatert: 26.juni 2019

Ta vare på lokallagets historie

Ta vare på lokallagets historie

Dette studieheftet er utgitt i forbindelse med Senterpartiets 100-års jubileum i 2020.

Hvordan skal vi ta vare på lokallagets historie for framtida? Hvordan skal vi presentere historien for vår egen samtid? Hvordan kan vi bruke digitale verktøy og arkiv, slik at historien ikke forsvinner? 

Sist oppdatert: 19.desember 2019