Studiemateriell

Arbeid i kommunestyregruppa: Nytt kommunestyre, nye muligheter

Arbeid i kommunestyregruppa: Nytt kommunestyre, nye muligheter

Sist oppdatert: 09.januar 2019

Arbeidet i kommunestyregruppa

Arbeidet i kommunestyregruppa

Sist oppdatert: 13.september 2018

Det grønne hjulet, trinn 1

Det grønne hjulet, trinn 1

Sist oppdatert: 21.mai 2019

Det grønne hjulet, trinn 2

Det grønne hjulet, trinn 2

Sist oppdatert: 12.september 2018

Liv til åra - ar til livet

Liv til åra - ar til livet

Sist oppdatert: 11.september 2018

Gode, lokale programprosesser

Gode, lokale programprosesser

Sist oppdatert: 11.september 2018

Hvem skal lede? Valgkomite og nominasjon

Hvem skal lede? Valgkomite og nominasjon

Sist oppdatert: 11.september 2018

Håndbok for Senterpartiets tillitsvalgte og folkevalgte i kommunen

Håndbok for Senterpartiets tillitsvalgte og folkevalgte i kommunen

Sist oppdatert: 11.november 2019

Håndbok for studieledere

Håndbok for studieledere

Sist oppdatert: 11.september 2018

Klar for valgkamp!

Klar for valgkamp!

Sist oppdatert: 11.mars 2019

Klima og miljø - berekraftig bruk

Klima og miljø - berekraftig bruk

Sist oppdatert: 13.september 2018

Kommuneplanen - det viktige styringsverktøyet

Kommuneplanen - det viktige styringsverktøyet

Kvinner i politikken

Kvinner i politikken

Et studiehefte utarbeidet av Senterkvinnene og Senterpartiets Studieforbund.

Sist oppdatert: 12.september 2018

Tradisjonelle medier - nye arbeidsmåter

Tradisjonelle medier - nye arbeidsmåter

Sist oppdatert: 12.september 2017

Ny i Norden

Ny i Norden

Nye kommuner, nye lokallag? Partimessige konsekvenser av kommunereformen

Nye kommuner, nye lokallag? Partimessige konsekvenser av kommunereformen

Sist oppdatert: 12.september 2018

Senterideologi - diskusjonshefte

Senterideologi - diskusjonshefte

Sist oppdatert: 12.september 2018

Senterpartiet for deg som er ny

Senterpartiet for deg som er ny

Sist oppdatert: 12.september 2018

Sosiale og digitale medier - i din politiske hverdag

Sosiale og digitale medier - i din politiske hverdag

Sist oppdatert: 26.juni 2019