Meny
Kursportalen
Gi en gave med mening til jul

Gi en gave med mening til jul

Sist endret: 18.12.2023

Tørke og flom har tatt livet av avlingene til Bir fra Nepal flere ganger. Dette er avlinger som sørger for nok mat til familiens hans. Han bor med sin kone og to barn i et svært klimasårbart område. Gjennom prosjektet Senterpartiet støtter har han fått kunnskap om klimatilpasset landbruk. Det gir familien nye muligheter og nytt håp.

Klimaendringer skaper store utfordringer i klimasårbare områder

Bir forteller at klimaendringene har skapt store lidelser. Når det er tørke, har det blant annet vært insektsangrep på plantene. Det blir også varmere hvert år. Vannet kommer ikke når de trenger det og når det først regner, så regner det for mye. Takket være samarbeidet med Senterpartiet, har Bir fått kunnskap om klimatilpasning og verktøy som bidrar til at han kan lykkes med å dyrke mat, på tross av endringene i klima.

Nye muligheter med kunnskap om klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å tilpasse jordbruket etter hvordan klimaet påvirker matproduksjonen, og igangsette tiltak for å trygge matsikkerheten. Et av tiltakene Bir har gjort, er å sette opp plasttunneler. Tunnelene beskytter avlingene for uventet regn og gjør at han kan dyrke grønnsaker hele året. Bønder som Bir vet å bruke alle ressurser de har tilgjengelig. Som plantevernmiddel bruker Bir urin fra dyrene sine. Kunstgjødsel er dyrt og vanskelig å få tak i, og Bir foretrekker uansett å bruke møkk og kompost fra egne og andres dyr. Han er stolt av å være en bonde som dyrker i takt med naturen. Gjennom prosjektet har Bir fått tilgang på til lokale frøsorter som tåler hardere klima og er mer næringsrike. Kvaliteten på frøene gjør at Bir slipper å bruke sprøytemidler, som han sier smaker bedre.

Nye investeringer gir resultater

Bir forteller også at de har forbedret fjøsene. Dyrene har dermed bedre helse og vokser seg større. Han har i dag 15 geiter, to griser, ti kyllinger og to okser. Bedre dyrehelse gjør at han har flere dyr å selge. Overskuddet fra grønnsakene og salg av dyr på markedet, gir ham inntekter til å kjøpe ris og andre nødvendigheter til familien sin.

Foto: Utviklingsfondet

Takknemlig for samarbeid med Norge

Bir er stolt av sitt harde arbeid og sier at han gjør sitt beste for å skaffe mat til familien sin. Han takker også for samarbeidet og understreker hvor viktig det er å støtte lokalsamfunnet.

- Jeg er stolt av det harde arbeidet jeg gjør for å forsørge familien min. Jeg vil takke for støtten til mennesker som oss, som bor i slike områder. Det har forbedret livene våre. Fortsett å støtte lokalsamfunnene og mennesker som oss.

Hva gir man den som har alt til jul?

En investering i en kjøkkenhage i Nepal? Eller kanskje et biogassanlegg som bidrar til både bevaring av skog og bedre helse for småbønder på landsbygda? Ved å kjøpe en gave med mening hos Utviklingsfondet kan du bidra til konkrete prosjekter i Nepal. Du får et fondsbevis som sier litt om prosjektet du har investert i på gavemottakerens vegne. Avkastningen er det bønder som Bir som får. Du kan også Vippse valgfritt beløp til 506624, som er Senterpartiets innsamlingskonto til Nepalprosjektet.