Meny
Kursportalen
Webinarer og mikroleksjoner

Se og lær med mikroleksjoner!

Publisert: 30.03.2023

Velkommen til Senterpartiskolens mikroleksjoner! Her vil du finne mikroleksjoner, som er et supplement til kurs og studieringer i Senterpartiskolen. Trykk på knappene under for å komme til mikroleksjonene.

Det grønne hjulet

Grunnstammen i studiearbeidet vil fremdeles være studiehefter og kursopplegg, som kan brukes både fysisk og digitalt. Vi anbefaler å organisere studiearbeidet i studiering eller som et kurs, minimum fire timer med fire deltakere som er med 75% av tiden. Dette er et krav for å kunne få opplæringstilskudd.

I tillegg til det tradisjonelle studiearbeidet tilbyr vi nå også mikroleksjoner, som er små kunnskapsbiter i form av video, tekst, quiz eller annet stoff som kan tilegnes når du har mulighet, tid og lyst til å lære. Mikroleksjonene kan også inngå i en studiering eller et kurs, hvor dere sitter flere sammen slik at dere kan diskutere stoffet når dere har sett en video eller gått gjennom tekst på nett.

Dere kan også se opptak av webinarer, hvor forelesninger av ca 20 minutters varighet kan danne grunnlag for diskusjon, eller hvor dere kan få tips og ideer til arbeidet.

Mikroleksjonene kan ikke erstatte kurs og studieringer, hvis vi ønsker å bygge kunnskap og lære for å kunne utvikle organisasjon og politikk. Vi trenger fremdeles å bruke tid på læring, fordi politisk og organisatorisk arbeid faktisk er kunnskapsbygging i praksis. Vi vet at det tar tid å sette seg inn i saker for å kunne fatte gode vedtak, og vi vet at vi må jobbe godt sammen i lokallag, fylkeslag og kommunestyregruppe. Dette kommer ikke av seg selv, og kunnskap må både bygges, utvikles og fornyes. Vi håper mikroleksjonene kan være til hjelp og nytte i dette arbeidet. Lykke til!

 

Spørsmål? Ta kontakt med SpS  km@sp.no  eller efy@sp.no