Hjelp til utfylling?

Her finner du en liten veiledning til hvordan du fyller ut frammøtelisten, samt informasjon om regler og tilskudd. 

Slik fyller du ut listen

 • Fyll inn navnet på lokal- eller fylkeslaget.
 • Fyll inn fylket lokallaget tilhører.
 • Velg studieplan fra nedtrekksmenyen. Er du usikker på hvilken plan som gjelder ditt kurs, velg "Politisk arbeid i Sp" og gi oss beskjed slik at vi kan plassere kurset riktig. 
 • Fyll ut informasjon om deltakerne, og før inn møtedatoer og antall timer. 
 • Huk av i avkrysningsboksene for samtykke, og send inn frammøtelisten.

Alternativ

Dersom du allerede har ført frammøteliste i Ecxel eller som .PDF, kan du heller velge å laste den direkte opp under knappen last opp egen frammøteliste her. Da behøver du bare å fylle ut steg 1-3. samt laste opp filen og sende inn listen. 

Tomme lister til utfylling finnes her.

Nettskjemaet sendes inn kryptert inn til studieforbundet. Dersom dere ikke ønsker å sende inn frammøteliste digitalt kan dere sende liste per post til:

Senterpartiets Studieforbund
Akersgata 51
0180 Oslo

Vi ber om at lokal- og fylkeslagene benytter riktig frammøteliste, slik at den oppfyller formkravene. 

Tom liste til utfylling(PDF) Tom liste til utfylling(Excel)

Frammøtelisten - en bildebeskrivelse:

Frammøteliste_m_forklaring

NB: Legg merke til at møtedatoer må fylles ut på hver deltaker selv om personen ikke har vært til stede den datoen. Da markerer en fravær ved å skrive inn tallet "0" på timeantall. 

Frammøteliste_m_forklaring_2

Regler og tilskudd

Regler for å få innvilget støtte reguleres i voksenopplæringslovens forskrift om studieforbund og nettskoler:

 • Minste krav til antall deltakere er fire deltakere  som må må ha deltatt på 75% av møtene.
 • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Kurset må vare i minimum fire hele klokketimer, inklusive pauser. Halve timer vil ikke regnes med.
 • Ingen krav til antall møter.
 • Studiearbeidet skal være åpent for alle, men det er tillatt å målrette kurs mot spesielle grupper.
 • Godkjent studieplan – vi har studieplaner til alle, ta kontakt dersom du er usikker.


Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes gjennom hele året, og opplæringsstøtten for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt kvartalsvis.

Regnestykket for kurstilskudd for et kurs på f.eks åtte timer vil være slik:
Fire møter som varer i to timer = åtte timer.
SpS utbetaler kr 90,- per studietime (uavhengig av antall deltakere), og regnestykket blir derfor:

Åtte timer x 90 kroner = 720 kroner i kurstilskudd til arrangør.

SpS kan ikke godkjenne ufullstendige frammøtelister, og vi ber derfor om at listen føres inn med informasjonen listen ber om.

Vi er pålagt å samle inn enkle opplysninger om kursdeltakerne, jfr. Forskrift til Lov om voksenopplæring, §9. Denne forskriften tolkes strengt av Kompetanse Norge, som forvalter lovverket overfor studieforbundene på vegne av Kunnskapsdepartementet. SpS behandler frammøtelistene strengt etter Lov om personvern.