Meny
Kursportalen

Hjelp til å søke om tilskudd?

Her finner du lenke til veiledninger, samt informasjon om regler og tilskudd. 

Kursportalen

 

Veiledninger og hjelp

 

 

Alternativ

Dersom du ikke ønsker å søke om tilskudd i Kursportalen kan du sende inn ferdig utfylt frammøteliste til oss per post. 

Tomme lister til utfylling finnes her.

Listen sendes til

Senterpartiets Studieforbund
Akersgata 51
0180 Oslo

Vi ber om at lokal- og fylkeslagene benytter riktig frammøteliste, slik at den oppfyller formkravene som loven ber om. 

 

Regler og tilskudd

Regler for å få innvilget støtte reguleres i voksenopplæringslovens forskrift om studieforbund og nettskoler:

  • Minste krav til antall deltakere er fire deltakere, som må må ha deltatt på 75% av møtene.
  • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
  • Kurset må vare i minimum fire hele klokketimer, inklusive pauser. Halve timer vil ikke regnes med.
  • Ingen krav til antall møter.
  • Studiearbeidet skal være åpent for alle, men det er tillatt å målrette kurs mot spesielle grupper.
  • Godkjent studieplan – vi har studieplaner til alle, ta kontakt dersom du er usikker.


Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes gjennom hele året, og opplæringsstøtten for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt kvartalsvis.

Regnestykket for kurstilskudd for et kurs på f. eks åtte timer vil være slik:

Fire møter som varer i to timer = åtte timer. SpS utbetaler kr 100,- per studietime (uavhengig av antall deltakere), og regnestykket blir derfor:

Åtte timer x 100 kroner = 800 kroner i kurstilskudd til arrangør.

SpS kan ikke godkjenne ufullstendige frammøtelister, og vi ber derfor om at listen føres inn med informasjonen listen ber om.

Vi er pålagt å samle inn enkle opplysninger om kursdeltakerne, jfr. Forskrift til Lov om voksenopplæring, §9. Denne forskriften tolkes strengt av Kompetanse Norge, som forvalter lovverket overfor studieforbundene på vegne av Kunnskapsdepartementet. SpS behandler frammøtelistene strengt etter Lov om personvern.