Meny
Kursportalen

Kontroll av kurs

Senterpartiets Studieforbund er ansvarlig for å forvalte ordningen i henhold til Voksenopplæringsloven, og utfører kontroll av alle søknader om tilskudd til kurs. Med kurs menes både kurs og seminarer, studieringer, praktisk politikkopplæring, o.l.

 

Kursportalen

Veiledninger og hjelp

 

 

Behandling av søknader

For hvilke krav som gjelder se (regler)

 

Regler og tilskudd

Regler for å få innvilget støtte reguleres i voksenopplæringslovens forskrift om studieforbund og nettskoler:

  • Minste krav til antall deltakere er fire deltakere, som må må ha deltatt på 75% av møtene.
  • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
  • Kurset må vare i minimum fire hele klokketimer, inklusive pauser. Halve timer vil ikke regnes med.
  • Ingen krav til antall møter.
  • Studiearbeidet skal være åpent for alle, men det er tillatt å målrette kurs mot spesielle grupper.
  • Godkjent studieplan – vi har studieplaner til alle, ta kontakt dersom du er usikker.


Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes gjennom hele året, og opplæringstilskuddet for godkjent kursaktivitet vil bli utbetalt kvartalsvis.

Regnestykket for kurstilskudd for et kurs på f. eks åtte timer vil være slik:

Fire møter som varer i to timer = åtte timer. SpS utbetaler kr 120,- per klokketime i 2024 (uavhengig av antall deltakere), og regnestykket blir derfor:

Åtte timer x 120 kroner = 960 kroner i kurstilskudd til arrangør.

SpS kan ikke godkjenne ufullstendige frammøtelister, og vi ber derfor om at listen føres inn med informasjonen listen ber om.

Vi er pålagt å samle inn enkle opplysninger om kursdeltakerne, jfr. Forskrift til Lov om voksenopplæring, §9. Denne forskriften tolkes strengt av Kompetanse Norge, som forvalter lovverket overfor studieforbundene på vegne av Kunnskapsdepartementet. SpS behandler frammøtelistene strengt etter Lov om personvern.