Mange lokallag dokumenterte sin historie til Senterpartiets 70-årsjubileum i 1990. Nå er det igjen tid for å ivareta historien vår før den går i glemmeboka.  Senterpartiets Studieforbund lyser derfor ut en konkurranse, hvor alle lokallag oppfordres til å gjennomføre studieopplegget Ta vare på lokallagets historie. Alle lokallag inviteres til å fortelle sin historie gjennom tekst og bilder i en artikkel, jubileumsskrift, fotobok/minnebok, blogg, nettside/Facebook-side, på YouTube, gjennom utstillinger eller på andre måter. Bruk fantasien, og finn den formen og presentasjonen som passer best hos dere. Resultatet av studiearbeidet sendes inn til konkurransen, og alle bidrag som sendes innen fristen blir med i trekningen. Studieopplegget er svært fleksibelt, og kan tilrettelegges etter ønsker og kapasitet i lokallaget.

 Lokallag som sender inn bidrag innen 1. april blir med i en konkurranse om trekning av fem billetter til Senterpartiets jubileumsforestilling og festmiddag på Lillehammer lørdag 27. juni 2020. Vi gjør oppmerksom på at reise og eventuell overnatting ikke er inkludert i billettene.

 Hva må lokallaget gjøre for å bli med i konkurransen?

1.      Ta en titt i studieheftet Ta vare på lokallagets historie

2.      Melde seg på: se www.senterpartiskolen.no

3.      Sende inn bidrag til konkurransen innen 1. april

Bidrag skal sendes på e-post til km@sp.no  Hvis bidraget er publisert på nettside, Facebook eller lignende skal lenke legges ved. Hefter, jubileumsskrift, minnebok og lignende skal legges ved som PDF-fil.  

 Vinneren trekkes av Senterpartiets Jubileumskomité, og vil bli kunngjort etter 16. april.

 Senterpartiet og Senterpartiets Studieforbund forbeholder seg retten til å stille ut/vise fram innsendte bidrag under jubileumsarrangementet på Lillehammer 27. juni. Innsendte bidrag vil også kunne bli presentert på www.senterpartiskolen.no og Facebooksidene til Senterpartiet og Senterpartiets Studieforbund.

For mer informasjon, studieheftet «Ta vare på lokallagets historie».

Arbeidet med å lage et bidrag til konkurransen registreres som studiearbeid, se www.senterpartiskolen.no  Det gis et opplæringstilskudd på kr 90,- pr godkjente studietime (uavhengig av hvor mange som deltar). For regler om studiearbeid, se vedlagt studiehefte eller www.senterpartiskolen.no

Spørsmål kan rettes til Senterpartiets Studieforbund:

Kristin Madsen km@sp.no

Elise Fylling  efy@sp.no

Hvis vi mister vår egen historie, mister vi også oss selv. Det er mange utenfor partiet som kan tenke seg å gi sin versjon av Senterpartiet, politikken og historien. Derfor er det vårt ansvar å skrive ned, formidle og ta vare på vår egen lokale historie. Slik løfter vi også fram de verdiene som er viktige for oss, og for Senterpartiet. Vi venter spent på bidraget fra ditt lokallag til konkurransen, og ønsker lykke til med studiearbeid i jubileumsåret!