Meny
Kursportalen
Rom for samtale

Rom for samtale - en håndbok for deg som vil bidra til forandring, utvikling og frie tanker

Sist endret: 27.01.2021

Samtalen er et mektig verktøy, og kunnskapsbyggingen starter der mennesker møtes for å snakke sammen. Samtalen og er også grunnleggende viktig i demokratibygging, og i arbeidet som gjøres i lokallag, fylkeslag og i folkevalgte organer. Vi håper derfor at håndboken Rom for samtale kan gi vide og brede rom for utviklende og lærende samtaler, og at den kan være et bidrag til å hegne om demokratiet.  Vi oppfordrer derfor til å bruke håndboka, og legge grunnlag for gode samtaler og dialog, til beste for demokrati og samfunnsutvikling.

Rom for samtale er oversatt fra den svenske originalen Plats för samtal – Handbok för dig som vill bidra til förändring, utveckling og fria tankar er utgitt av Studieförbundet Vuxenskolan (SV).  Tekst og metoder er utarbeidet av Linus Olofsson. Senterpartiets Studieforbund (SpS) retter en stor takk til SV og Linus for at vi har fått lov til å oversette og bruke håndboken.

 Håndboka kan hentes her.