NYHETER FRA SENTERPARTISKOLEN

Kunnskap om politikk – nytt hefte

Temme med tillit – en politikk for mindre byråkrati

Hvorfor vokser byråkratiet? Hvordan få større rom for lokaldemokratiet, og mer effektiv tjenesteproduksjon? Kan offentlig administrasjonen bli mer tillitsbasert, med større vekt på praktiske resulateter framfor rigid bruk av målstyring og kontrollsystemer? Dette er noen av de spørsmålene som diskuteres i temahefte nr 3 i seien «Kunnskap om politikk»

les mer

Verving! Hvordan gjør vi det?

Å verve nye medlemmer til Senterpartiet er viktig. De kan utgjøre en stor og viktig ressurs i lokallaget og bidra både med arbeidskraft, ny kunnskap og nye ideer. Men hvordan gjør vi det egentlig? Her vil du kanskje finne noen tips og gode som kan brukes når man skal verve nye medlemmer.

les mer

Gi innspill og høringssvar til nytt stortingsprogram her!

Programkomiteen og Senterpartiets Studieforbund inviterer alle til å bruke medlemsdemokratiet, og ta aktivt del i studiearbeidet på forslaget til nytt stortingsprogrammet. Bli med og form politikken til Norge for de neste fire år! For første gang er selve studieopplegget en integrert del av programutkastet.

les mer

Nytt studiehefte om kommuneplanen

Gjøvik Senterparti v/Torvill Sveen har laget et flott studiehefte, som de vil dele med alle som skal jobbe med kommuneplan. Studieheftet er inndelt i seks kapitler, med gode spørsmålsstillinger til diskusjon under hvert kapittel. Gjennom innføring i ulike temaer gir heftet god mulighet til å bli kjent med hvordan en jobber med kommunale planprosseser.

les mer

Short summary from closing seminar, project Motivation to Grow

The closing seminar in project Motivation to Grow was held in Helsinki, May 11-13th. Key issues were dissemination and anchoring of the result,s from working in the Nordic/Baltic network of adult educators, organizations, schools and institutions during the last two years.  Read a short summary from the seminar here:... les mer