Senterpartiets Studieforbund

NYHETER FRA SENTERPARTISKOLEN

Oversikt over studietimer 2016

Registreringen av studiearbeid i 2016 er avsluttet, og resultatet er nok en gang en ny rekord – både i antall studietimer, antall kurs og i antall deltakere! Klikk her for å lese mer.

les mer

Klar for valgkamp!

Den nye versjonen av studieheftet «Klar for valgkamp» er skrevet for årets stortingsvalgkamp. Heftet inneholder nytttige tips og råd for alle som skal gjennomføre valgkamp for Senterpartiet i 2017.

les mer

Oppskrift på studiearbeid

Lurer du på hvordan du går frem for å registrere studiearbeid? SpS har utarbeidet et oppskriftshefte som tar for seg hvordan en skal gå frem for å registrere studiearbeidet, samt reglene en må følge og noen tips og råd. Oppskriftsheftet kan lastes ned her!

les mer

Hva er et land? Nasjonalstatens renessanse

Hva er et land? Hva er de ulike faktorene som må være på plass for at en stat skal fungere, og hvilke forpliktelser har en stat overfor sine innbyggere?
Dette tas opp i det nye temaheftet Hva er et land? Nasjonalstatens renessanse. Teksten til dette temaheftet er hentet fra et konseptnotat fra Senterpartiets internasjonale utvalg. Heftet er en del av vår hefteserie: Kunnskap om politikk.

les mer