Senterpartiets Studieforbund

NYHETER FRA SENTERPARTISKOLEN

Norsk mat – nytt hefte i serien Kunnskap om politikk

Temahefte om norsk mat Folk vil ha trygg, sunn og kortreist mat. Senterpartiet er partiet for alle som er bevisste på hva slags mat de ønsker å spise og hva de ønsker å gi barna sine. Det finnes nesten ikke bedre utgangspunkt for ren og trygg matproduksjon enn det vi har i Norge. Vi har lite, men ren jord og rikelig tilgang på vann. Det er lite skadedyr og sykdommer, og vi bruker lite sprøytemidler og medisiner.  Derfor er Norsk mat ett av tre temaer som Senterpartiet løfter fram i valgkampen 2017. Dette heftet tar blant annet opp trygg mat, mat og helse, vern av matjord og ressurser, forutsigbarhet for de som produserer maten, fiskerier og havbruk – for å nevne noe. «Kunnskap om politikk» er et tilbud fra Senterpartiskolen. Dette er temahefter som tar opp aktuelle politiske temaer til fordypning og diskusjon i medlemsorganisasjonene, fylkeslag, lokallag, kommunestyregrupper, fylkestingsgrupper. «Kunnskap om politikk» er et fleksibelt studieopplegg, som kan tilpasses og brukes på flere måter. Temaheftene kan brukes selvstendig, eller de kan settes sammen til et studieopplegg som gjennomføres over tid. Heftet kan hentes her: Temahefte norsk... les mer

Temapakker til Miljødagen

Temaet for Verdens Miljødag 2017 er å knytte folk til naturen. I den forbindelse har Senterpartiets Studieforbund utarbeidet to temapakker som inneholder tips og inspirasjon til hva dere kan gjøre for å markere Miljødagen, enten alene eller sammen med andre.

les mer

Verdens Miljødag 5. juni 2017

Miljødagen 2017 nærmer seg, og årets tema svært nært alle Senterpartihjerter: Å knytte folket til naturen. Her vil dere kunne laste ned årets brosjyre, og vi vil også legge ut temapakker/idésamlinger som kan lastes ned når de er ferdig utarbeidet.

les mer

Oversikt over studietimer 2016

Registreringen av studiearbeid i 2016 er avsluttet, og resultatet er nok en gang en ny rekord – både i antall studietimer, antall kurs og i antall deltakere! Klikk her for å lese mer.

les mer