Meny
Kursportalen
FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Sist endret: 08.12.2017

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på målene for å lese mer.

Mål-1-RGB

Mål 1 - Utrydde fattigdom 

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. 

Mål-2-RGB

Mål 2 - Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Mål-3-RGB

Mål 3 - God helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Mål-4-RGB

Mål 4 - God utdanning

Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Mål-5-RGB

Mål 5 - likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Mål-6-RGB

Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Mål-7-RGB

Mål 7 - Ren energi for alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Mål-8-RGB

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål-9-RGB

Mål 9 - Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Mål-10-RGB

Mål 10 - Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.

Mål-11-RGB

Mål 11 - Bærekraftige byer og samfunn

Byene fungerer som en smeltedigel fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling, men forurenser mye.

Mål-12-RGB

Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. 

Mål-13-RGB

Mål 13 - Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Mål-14-RGB

Mål 14 - Liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Mål-15-RGB

Mål 15 - Liv på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Mål-16-RGB

Mål 16 - Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Mål-17-RGB

Mål 17 - Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. 

.

.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Denne artikkelen ble først publisert 07.12.2017