Slik fyller du ut skjemaet

 • Skriv inn navnet på lokal- eller fylkeslaget
 • Skriv inn fylket lokallaget tilhører
 • Velg studieplan fra nedtrekksmenyen
 • Fyll ut nødvendig informasjon om deltakerne, og før inn møtedatoer og antall timer
 • Huk av i avkrysningsboksene for samtykke
 • Send inn frammøteskjemaet

 

Video: Hvordan fylle ut frammøteskjemaetskjemaet (varighet 4. min):

Har du allerede et utfylt PDF eller Excel-dokument?

Dersom du allerede har ført frammøteliste i Excel eller har et PDF-dokument, kan du heller velge å laste den direkte opp under knappen last opp egen frammøteliste her. Da behøver du bare å følge de tre første punktene, laste opp listen, og krysse av for samtykke. 

Tomme lister til utfylling finner du her.

Video: Hvordan laste opp en ferdig utfylt liste (varighet 1:40 min):

Nettskjemaet sendes inn kryptert inn til studieforbundet. Dersom dere ikke ønsker å sende inn frammøteliste digitalt kan dere sende liste per post til:

Senterpartiets Studieforbund 
Grensen 9B 
0159 Oslo

Frammøtelisten - en bildebeskrivelse:

Frammøteliste_m_forklaring
NB: Legg merke til at møtedatoer må fylles ut på hver enkelt deltaker, selv om deltakeren ikke var tilstede den datoen. Da markerer du fravær ved å skrive inn tallet "0" under timeantall. 


Regler og tilskudd

Regler for å få innvilget kurstilskudd reguleres i voksenopplæringslovens forskrift om studieforbund og nettskoler: 

 • Minste krav til deltakere er to, og to deltakere må ha deltatt på 75% av møtene (for eksempel 6 av åtte timer)
 • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av året opplæringen foregår
 • Kurset må ha en varighet på minimum åtte hele klokketimer, inklusive pauser. Halve timer vil ikke regnes med. 
 • Ingen krav til antall møter
 • Studiearbeidet skal være åpent for alle, men det er lov til å målrette kurs mot spesielle grupper
 • Studieplan godkjent av SpS - vi har studieplaner til alle, ta kontakt om du er usikker

Avsluttet kursaktivitet kan sluttmeldes gjennom hele året, og kurstilskuddet for godkjent kursaktivitet utbetales kvartalsvis. 

Regnestykket for kurstilskudd for et kurs på åtte timer vil være slik: 
Fire møter som varer i to timer = åtte timer. 
SpS utbetaler kr 75,- per studietime (uavhengig av antall deltakere), og regnestykket blir derfor:

Åtte timer x 75 kroner = 600 kroner i kurstilskudd til arrangør.

SpS kan ikke godkjenne ufullstendige frammøtelister, og vi ber derfor om at listen føres inn med informasjonen listen ber om.

Vi er pålagt å samle inn enkle opplysninger om kursdeltakerne, jfr. Forskrift til Lov om voksenopplæring, §9. Denne forskriften tolkes strengt av Kompetanse Norge, som forvalter lovverket overfor studieforbundene på vegne av Kunnskapsdepartementet. SpS behandler frammøtelistene strengt etter Lov om personvern.