Hovedregelen for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget, er at kurset er basert på fysiske samlinger. I dagens situasjon, hvor det ikke er mulig å arrangere kurs ved fysiske samlinger, har departementet midlertidig åpnet for at kurs kan gjennomføres ved elektronisk kommunikasjon. Det er imidlertid et krav om samtidighet, hvor alle er logget på samtidig innenfor et avtalt tidsrom. Programmer som for eksempel videochat på Messenger, Skype, Teams og lignende er gode å bruke her. 

Departementet har også midlertidig åpnet for å redusere kravet om antall timer fra åtte til fire timer. 

Unntakene skissert over gjelder ut året 2020. Det er derfor viktig at dere spesifiserer digitale samlinger på frammøtelisten nøye.