Meny
Kursportalen
Unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler

Unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler

Publisert: 25.06.2020

Utbruddet av Covid-19 gjør at det er vanskelig å samles for å drive studiearbeid, og vil få konsekvenser for kursaktiviteten til de fleste studieforbund. Derfor har Kunnskapsdepartementet har vedtatt et midlertidig unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler.

Hovedregelen for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget, er at kurset er basert på fysiske samlinger. I dagens situasjon, hvor det ikke er mulig å arrangere kurs ved fysiske samlinger, har departementet midlertidig åpnet for at kurs kan gjennomføres ved elektronisk kommunikasjon. Det er imidlertid et krav om samtidighet, hvor alle er logget på samtidig innenfor et avtalt tidsrom. Programmer som for eksempel videochat på Messenger, Skype, Teams og lignende er gode å bruke her. 

Departementet har også midlertidig åpnet for å redusere kravet om antall timer fra åtte til fire timer. 

Unntakene skissert over gjelder ut året 2020. Det er derfor viktig at dere spesifiserer digitale samlinger på frammøtelisten nøye.

Denne artikkelen ble først publisert 30.03.2020

Relaterte saker

2021 Teamsmøte med Trygve-kopp

Tips til gjennomføring av digital studieaktivitet/studieringer på nett

De strenge smitteverntiltakene som følge av det pågående korona-utbruddet omfatter  også alle kurs- og studieaktiviteter som skjer ansikt til ansikt. Det er viktig å følge myndighetenes råd, anbefalinger og de påbud som gjelder. Bruk gjerne elektronisk kommunikasjon/digitale plattformer for å gjennomføre kurs og samlinger. Kunnskapsdepartementet har gitt unntak ut 2020, slik at det nå er enklere å gjennomføre rene, digitale kurs og studieringer.