Stabilt over 10.000 - fra drøm til virkelighet

Vi slo ikke rekorden for antall studietimer fra i fjor - men vi var heller ikke langt unna! Statistikken vider en nedgang på 149 timer, men vi har 93 flere kurs, og hele 665 flere deltakere enn i 2017. Vi trodde lenge at et stabilt timetall på 10.000 timer var som en drøm, men årets statistikk viser at mye av det gode arbeidet lokalt blir organisert som studiearbeid, og kanskje flere har fått øynene opp for SpS. Dette er vi svært glade for, og ønsker å fortsette den gode trenden videre inn i valgåret 2019. 

Fullstendig oversikt over godkjente timer (PDF)

Deltakere 2018
Statistikk på deltakere for kurs 2018

Nominasjon og programarbeid

I 2018 begynte arbeidet med nominasjons- og programarbeidet til kommunestyrer og fylkesting, og for noen har dette arbeidet fortsatt inn i 2019. Dersom arbeidet avsluttes i 2019, kan dette fint registreres i 2019, slik at dere får full uttelling for det gode arbeidet som gjøres lokalt.

Klar for valgkamp 2019

Valgkampen nærmer seg, og for mange er den allerede i gang. Studieheftet Klar for valgkamp 2019 er oppdatert, og tar for seg blant annet planlegging og organisering av valgkampen, lagbygging og samarbeid, mediestrategi og bruk av sosiale medier, planlegging av valgkampen måned for måned, samt tips og råd til en god, kreativ valgkamp. Vi håper at mange ønsker å bruke dette heftet som en del av valgkampplanleggingen, og ikke minst organiserer dette som studiearbeid slik at lokallaget får rett til kurstilskudd. 

Nytt kommunestyre, nye muligheter

Etter en hektisk valgkamp kommer den politiske hverdagen. Det er nå jobben starter for alvor! Det vil være mye å sette seg inn i, spesielt for de som er "fersk i faget". Men også de som har vært med en stund vil få nye folk å forholde seg til, nye saker, muligheter og utfordringer. Dette heftet er utarbeidet spesielt for valgkampen 2019, og tar for seg blant annet samhandling og samarbeid på tvers av politiske linjer, ansvaret som ligger i å være folkevalgt, og arbeidet i kommunestyregruppa. 

Husk også å organisere arbeidet i kommunestyregruppa som studiearbeid! Det er svært enkelt å gjennomføre studiearbeid – bruk følgende oppskrift:

  1. Bestem tema, og bruk godkjent studieplan for kurset eller studieringen.
    Meld inn kurset her eller send oss en e-post.
  2. Bestill studiemateriell hvis dere trenger dette, eller hent materiell gratis her på sidene våre.
  3. Gjennomfør kurset/studieringen, med minst åtte hele klokketimer og minst to deltagere som er med 75 % av tida.
  4. Fyll ut frammøteskjema og send det til e-post efy@sp.no eller per post: Senterpartiets Studieforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo.
 


Utbetaling av opplæringsstøtte skjer fire ganger i året, og skjer direkte til kursarrangørene.

Spørsmål kan rettes til Senterpartiets Studieforbund, ved generalsekretær Kristin Madsen.

Lykke til med studiearbeidet!