Budsjettforslaget innebærer også en reduksjon i tilskudd til voksenopplæringsorganisasjonene Vofo og Fleksibel utdanning Norge. På Vofos nettsider uttaler styreleder Hege I Fossum følgende:

- Dette var overraskende og vanskelig å forstå. Vi har fått mange og svært positive signaler fra departementet, regjeringspartier og stortingskomiteen. Nå opplever vi at regjeringen taler med to tunger, uttaler Vofos styreleder Hege I. Fossum etter et budsjettmøtet med studieforbundene.

- Vi er en stor læringsaktør og hadde forventet at regjeringen satte penger bak løftene om satsing på livslang læring, tilføyer hun.

Studieforbundene står overfor ny reform og store omstillingsoppgaver. Regjeringens forslag til ny tilskuddsordning med deling av studieforbund, nytt lovverk og nye rammevilkår ble lagt fram 27. september.

- Hva er vitsen med store reformer hvis det ikke er vilje til å satse? Vi hadde forestilt oss at budsjettet ville inneholde både styrking av opplæringstilskudd og omstillingsmidler til å gjennomføre endringsprosessene best mulig, sier Fossum.

Senterpartiets Studieforbund ser med bekymring på hvilke signaler dette sender, og mener at dette vil føre til mindre aktivitet i studieforbundene.