Meny
Kursportalen
Senterpartiets Studieforbund – læring og mestring i 60 år!

Senterpartiets Studieforbund – læring og mestring i 60 år!

Senterpartiets Studieforbund fyller 60 år i 2022. Fra den spede tilblivelsen på et møterom på Stortinget i juni 1962, har studieforbundet vokst og utviklet seg til å bli en selvstendig og viktig del av Senterbevegelsen.

Sist endret: 28.03.2022

«Læring og mestring i 60 år» er valgt som slagord for jubileet, som skal markeres gjennom hele 2022 med artikler, webinarer, aktiviteter og selvfølgelig nye og spennende studietilbud i Senterpartiskolen.

Her følger den første av artiklene, som handler om perioden 1962 – 1978.
God fornøyelse!  

Del 1: De første årene – fra opplysningsforbund til offentlig godkjent studieforbund (1962 – 1978)

Til tross for at Senterpartiet ikke hadde sin egen studieorganisasjon før i 1962, var partiet tidlig ute med å studiearbeid og opplæring. Under ser vi et bilde fra studielederkurs i Senterpartiet, som ble avholdt allerede i 1939.

Studielederkurs 1939.png
Studielederkurs i 1939

Men det var først i 1962 at tanken om en egen studieorganisasjon ble virkeliggjort. Den 11. juni var Einar Hovdhaugen, Olina Storsand, Jens Børke og Martin Vårvik samlet i et møterom i Stortinget.

Dette drøftingsmøtet blir sett på oppstarten for Senterpartiets Opplysningsforbund  (SpO), og etter 1978:  Senterpartiets Studieforbund (SpS).

På møtet den 11. juni ble det etablert vedtekter og en styreordning med medlemmer fra Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen. Det var riktignok en del usikkerhet i Senterpartiet rundt etablering av egen studieorganisasjon. Var det egentlig behov for å bygge opp en egen serviceorganisasjon?

Og hvilken nytte skulle en slik organisasjon ha, rent politisk -  når det gjaldt faglig- politisk skolering?  Senterpartiet hadde jo allerede hjelp og støtte fra andre studieordninger, og medlemmene lokalt benyttet seg ofte av primærnæringenes opplysnings- og skoleringsarbeid.

Mot slutten av 1960-tallet ble imidlertid SpO fast etablert gjennom representasjon fra Senterpartiet, Senterkvinnene, Senterungdommen og Senter-Stud. Det ble etablert gode forbindelser og samarbeidslinjer til alle ledd i partiet, og det ble jobbet for å framskaffe informasjon om behovet for tjenester. Arbeidet med å utvikle egen serviceorganisasjon for politisk skolerings- og opplysningsarbeid tok tid, og det var en målsetning om at organisasjonen skulle være mest mulig selvfinansierende. Da sekretariatet kom på plass i 1968, ble det også mulig å yte bedre service og tilby tjenester - til glede for lokallag, medlemmer og andre interesserte rundt om i landet.

I 1971 vedtok landsmøtet i Senterpartiet å endre vedtektene, slik at fylkeslag og lokallag ble pålagt å ha en egen studieleder. Utover på 1970-tallet ble det opprettet studieutvalg både lokalt og på fylkesplan. Det ble jobbet med markedsføring av Senterpartiets politikk gjennom opplysnings- og studiearbeid, og temaer som natur- og miljøvern, desentralisering og u-landsspørsmål ble satt på  dagsorden. Leder i SpO fikk etter hvert fast plass i sentralstyret, og SpO ble presentert på fylkesårsmøter og landsmøter. Ved hjelp av sekretariatet, arbeidsutvalg og eget budsjett, kom studiearbeidet inn i mer effektive og selvstendige former.

I oktober 1973 kunne SpO samle alle fylkesstudielederne til kurs på Senterpartiets prinsipprogram. Denne markeringen ble en understreking av at SpO nå var fast etablert i Senterbevegelsen, og hadde fått nødvendig status og respekt blant landets øvrige opplysningsorganisasjoner. Tilslutningen til SpO ble dessuten sett som et forvarsel om valgresultatet for Senterpartiet, da aktivt studie- og opplysningsarbeid i forkant av valgåret ga grunnlaget for gode valg for Senterpartiet.

Da ny lov om voksenopplæring ble vedtatt i 1976, ble det også innført nye regler om godkjenning av tilskuddsberettigede opplysningsorganisasjoner og studieforbund. Senterpartiets Opplysningsforbund endret derfor navn til Senterpartiets Studieforbund i 1978, i tråd med lov og forskrift.

 

Kilder:

Klokkehaug, John (1992): Organisering av Senterpartiets Opplysningsarbeid: Et tilbakeblikk på tiden 1967-74 i Brotnov, Jan (red): Senterpartiets Studieforbund 30 år

Senterpartiets Studieforbund (2012) Skriv lokallagets historie (Studiehefte)

Denne artikkelen ble først publisert 27.01.2022