Senterpartiets lokallag er en god læringsarena. Her treffer vi andre for dialog og utveksling av erfaringer og ideer i et uformelt fellesskap. Slike fellesskap gir god grobunn for læring. Når læring blir organisert etter reglene i Lov om voksenopplæring, utløser dette statsstøtte i form av opplæringstilskudd.  Lokallaget er også en fleksibel læringsarena, og studieaktiviteter gir rom for svært varierte arbeidsformer. Mange er derfor godt kjent både med studieringen, og  med tradisjonelle kurs. 

Også nettkurs og digitale læringsarenaer har blitt vanligere de senere årene. Digitale løsninger gir mange og gode muligheter for fleksible kurs og studieringer. Det er også mulig å lage kombinasjoner av fysiske samlinger og digitale samlinger. Digitalt studiearbeid har derfor fått god plass i den pedagogiske verktøykassen, sammen med fagstoff om kursledelse, voksnes læring, pedagogiske arbeidsformer og regelverk for tildeling av opplæringstilskudd. Pedagogisk verktøykasse ligger under fanen studiemateriell, og kan lastes som PDF. Lykke til med kursledelse og studiearbeid!