Under vil dere finne en oversikt over godkjente studietimer hittil i 2018, fordelt på lokallag.

SpS betaler ut 75 kr per godkjente studietime, så her er det fortsatt mange penger å hente for mange lokal- og fylkeslag! Aktivitet som allerede skjer i lokal- og fylkeslagene kan fint organiseres som studiearbeid. Eksempler kan være arbeid i kommune/fylkesstyregruppa, nominasjonsprosesser, organisasjonsarbeid og generelt politisk arbeid.

Frammøtelister registreres og sendes inn her

Lister kan fortsatt også sendes per post til:
Senterpartiets Studieforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo.

NB: Husk at vi har satt ny frist for innsending av frammøtelister: 15. januar 2019. 

Noen vil kanskje oppleve at de savner en liste i oversikten. Vi har mottatt noen lister som mangler dato, har for lite timer eller på andre måter ikke oppfyller kravene. Disse vil bli kontaktet av oss. Sammen skal vi klare 10.000 timer i år også!

OVERSIKT OVER GODKJENTE FRAMMØTELISTER PR. 7. DESEMBER 2018
Fylke Lokallag Kurs Antall timer
Østfold      
  Fredrikstad Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
  Marker Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 15
  Moss-Rygge Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 16
  Moss-Rygge Senterparti Det grønne hjulet 21
  Spydeberg Senterparti Politisk arbeid i Senterpartiet 28
  Trøgstad Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
  Våler og Svinndal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 34
       
  Sum timer   138
   
Akershus      
  Bærum Senterparti Det grønne hjulet 9
  Eidsvoll Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 10
  Fet Senterparti Nominasjonsarbeid 11
  Nes A Senterparti Bygderåd 20
  Nittedal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 11
  Sørum Senterparti Har befolkningen i Sørum behov for Sørum skole? 10
  Sørum Senterparti Har befolkningen i Sørum behov for Sørum skole? 10
  Sørum Senterparti Har befolkningen i Sørum behov for Sørum skole? 8
  Ullensaker Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 14
  Ås Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 18
       
  Sum timer   121
   
Oslo      
  Senterungdommen Toppskolering 2018 30
       
  Sum timer   30
   
Hedmark      
  Elverum Senterparti Beredskap 10
  Elverum Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 21
  Engerdal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 16
  Grue Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 24
  Hamar Senterparti Klima og miljø 12
  Hamar Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 15
  Rendalen Senterparti Det grønne hjulet 9
  Tynset Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 18
  Tynset Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 2. halvår 18
  Åmot Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 19
       
  Sum timer   162
   
Oppland      
  Etnedal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 22
  Gausdal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 10
  Gjøvik Senterparti Gode, lokale nominasjonsprosesser 12
  Gran Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 11
  Jevnaker Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
  Nord-Fron Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 35
  SpS Oppland Arbeid i fylkestingsgruppa 1. halvår 37
  Øystre Slidre Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
       
  Sum timer   151
   
Buskerud      
  Hemsedal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 21
  Ål og Torpo Senterparti Det grønne hjulet 9
  Ål og Torpo Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 28
       
  Sum timer   58
   
Vestfold      
  Færder Senterparti Ledelse, styre- og medlemsarbeid 24
  Sande V Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 19
  SpS Vestfold Valgkomiteens arbeid 8
  SpS Vestfold Valgkomiteens arbeid 8
       
  Sum timer   59
   
Telemark      
  Midt-Telemark Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 16
  Siljan Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 23
       
  Sum timer   39
   
Aust-Agder      
  Iveland Senterparti Det grønne hjulet, ledelse og styrearbeid 8
  Iveland Senterparti Hvem skal lede? 8
  Iveland Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 15
  Arendal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 19
  Åmli Senterparti Politisk arbeid i Senterpartiet 21
       
  Sum timer   71
   
Vest-Agder      
  Flekkefjord Senterparti Det grønne hjulet 9
  Marnardal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 9
  Mandal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 13
  Hægebostad/Eiken Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 14
  Songdalen Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 16
  Vennesla Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 18
  Flekkefjord Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 27
       
  Sum timer   106
   
Rogaland      
  Stavanger Senterparti Ledelse og styrearbeid 8
  SpS Rogaland Valgkomiteens arbeid 8
  Stavanger Senterparti Hvem skal lede? Arbeid i nominasjonskomiteen 8
  Egersund Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 10
  Lund Senterparti Det grønne hjulet 10
  Lund Senterparti Nominasjon til valget 2019 10
  Bjerkrheim Senterparti Det grøne hjulet 10
  Gjesdal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 10
  Gjesdal Senterparti Hvem skal lede? Arbeid i nominasjonskomiteen 12
  Tysvær Senterparti Arbeid i valg- og nominasjonskomiteen 10
  Egersund Senterparti Det grønne hjulet 11
  Lund Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
  Bjerkrheim Senterparti Hvem skal lede 12
  Suldal Senterparti Det grønne hjulet 12
  Hå Senterparti Politisk arbeid i lokallaget 14
  SpS Rogaland Arbeid i nominasjonskomiteen 16
  Sandnes Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 18
  Tysvær Senterparti Ledelse, styre og lagsarbeid 18
  SpS Rogaland Arbeid i fylkestingsgruppa 24
  Time Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 24
  Sandnes Senterparti Kommunesammenslåing 28
  Sandnes Senterparti Reformer i kommunesektoren 28
  Sauda Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 31
  Sauda Senterparti Politisk arbeid i Senterpartiet 10
  Strand Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 33
       
  Sum timer   387
   
Hordaland      
  Bergen Senterparti Det grønne hjulet 8
  Bergen Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 10
  Voss Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 10
  SpS Hordaland Arbeid i fylkestingsgruppa 1. halvår 14
  Voss Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 22
  Ullensvang Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 23
  Samnanger Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 24
       
  Sum timer   111
   
Sogn og Fjordane      
  Førde Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 20
  Lærdal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 20
  Sogndal Senterparti Det grøne hjulet 9
  Sogndal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 32
  Sogndal Senterparti Nominasjonsarbeid 10
  Sogndal Senterparti Studierind nominasjonsarbeid 10
       
  Sum timer   101
   
Møre og Romsdal      
  Herøy Senterparti Klima og miljø - Bærekraftig bruk 9
  Herøy Senterparti Programarbeid 15
  Kristiansund Senterparti Politisk arbeid  
  Smøla Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 8
  SpS Møre og Romsdal Arbeid i fylkestingsgruppa - kommunevalgprogram 21
  SpS Møre og Romsdal Arbeid i fylkestingsgruppa 1. halvår 19
  SpS Møre og Romsdal Valnemndsarbeid 11
  Stranda Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 15
  Sunndal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 44
  Surnadal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 16
  Surnadal Senterparti Hvem skal lede?  12
       
  Sum timer   170
   
Trøndelag      
  Fosnes Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
  Frol Senterparti Klima og miljø - bærekraftig bruk 14
  Frøya Senterparti Det grønne hjulet 8
  Frøya Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
  Hemne Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 8
  Høylandet Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 13
  Inderøy Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 19
  Inderøy Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 2. halvår 29
  Levanger samstyre Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 27
  Lierne Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 23
  Nærøy Senterparti Arbeid i nominasjonskomiteen 8
  Nærøy Senterparti Arbeid i kommuneråd og fellesmøter 44
  Oppdal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 28
  Selbu Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
  Selbu Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 15
  Selbu Senterparti Hvem skal lede? Arbeid i nominasjonskomiteen 12
  Senterungdommen Trondheim Senterstud - Bli kjent med SPs politikk 12
  Skaun Senterparti Utvikling av politikken 39
  Skogn Senterparti Det grønne hjulet 13
  SpS Trøndelag Arbeid i fylkestingsgruppa 1. halvår 20
  SpS Trøndelag Arbeid i arbeidslag - fylkesstyret SpS Trøndelag 50
  Steinkjer Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 18
  Stjørdal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 32
  Stjørdal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa mandagsmøter 25
  Trondheim Senterparti Programarbeid 14
  Ørland Senterparti Arbeid i nominasjonskomiteen 18
       
  Sum timer   525
   
Nordland      
  Beiarn Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 35
  Brønnøy Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 10
  Bø Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 8
  Lurøy Senterparti Politisk arbeid i Senterpartiet 44
  Lurøy Senterparti Politisk arbeid i Senterpartiet 18
  Saltdal Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 18
  Vefsn Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 21
       
  Sum timer   154
   
Troms      
  Målselv Senterparti Arbeid i kommunestyregruppa 1. halvår 12
       
  Sum timer   12
   
Finnmark      
  SpS Finnmark Organisasjonsarbeid 16
       
  Sum timer   16
SUM 2411