Årsmøtet i representantskapet ga følgende styresammensetning:

Leder: Marit Knutsdatter Strand, Oppland    Senterungdommen (Ny)

Styremedlemmer: Einar Grønnes, Møre og Romsdal   Senterpartiet  (Ny)

                             Signhild Stave Samuelsen, Rogaland  Senterkvinnene (Ny)

Styremedlemmene Alexander Fosse Andersen, Hordaland og Siv Sætran, Trøndelag - begge Senterpartiet var ikke på valg.

Det ble valgt fem varamedlemmer i rekkefølge:

1. Åse Bjerke Lilleåsen, Hedmark  Senterkvinnene  (Gjenvalg)

2. Jim Helge Andersen, Nordland   Senterpartiet   (Ny)

3. Bent-Joacim Bentzen, Trøndelag  Senterungdommen  (Ny)

4. Johan Edvard Grimstad, Østfold  Senterpartiet (Gjenvalg)

5. Sunni Grøndahl Aamodt, Buskerud  Senterpartiet (Gjenvalg)

Ingvar Botnen, Oslo, Senterpartiet ble gjenvalgt som ordfører til representantskapet. Ingrid Waagen, Møre og Romsdal og fra Senterungdommen ble gjenvalgt til varaordfører.