Meny
Kursportalen
Nye forskrifter

Ny forskrift til Lov om voksenopplæring

Sist endret: 06.01.2021

Ny forskrift for studieforbund fra 1. januar 2021.

Høsten 2020 ble studieforbundene delt mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Senterpartiets Studieforbund hører nå til under sistnevnte departement. Lov om voksenopplæring ble endret i 2020, med nye forskrifter som er gjort gjeldende fra 1. januar 2021.

Den viktigste endringen i det praktiske studiearbeidet er at minstekravet til antall timer er senket fra åtte til fire studietimer. Kravet til antall deltakere har økt, og det skal nå nå være minimum fire deltakere, som må være med 75% av tiden. Kursleder/studieringleder inngår blant disse deltakerne. 

Den nye forskriften viderefører kravet til at det må være minst 50% fysisk frammøte for kurs og studieringer. Det er fremdeles lov å kombinere fysisk frammøte med digital kommunikasjon, forutsatt at detakerne kan være tilstede samtidig (som fks. på Teams-møter ol.) Departementet har imidlertid viderført unntaksbestemmelsen om rene, digitale kurs/studieringer på minst fire timer fram til 1. juli 2021, som følge av Korona-situasjonen. 

Forskrift om studieforbund godkjent av kulturdepartementet kan leses her: Forskrift til Lov om voksenopplæring