Når hverdagen kommer etter valget, starter jobben med kommunens økonomi- og planarbeid opp ganske raskt. Det er mye å sette seg inn i, spesielt for kommunestyrerepresentanter som er nye. Det anbefales på det sterkeste å prioritere folkevalgtopplæringen, og takke ja til kurs og opplæring i kommuneøkonomi, budsjettarbeid og arbeid med planverk. Dette er tunge, lovregulerte områder som gir både muligheter og begrensninger i det handlingsrommet vi har som lokalpolitikere.

Vi anbefaler sterkt at dere prioriterer å gå igjennom studieheftet Nytt kommunestyre, nye muligheter. Heftet tar for seg temaer som konstituering, samhandling og samarbeid på tvers av politiske linjer, ansvaret som ligger i å være folkevalgt, og generelt arbeidet i kommunestyregruppa.

Bruk også tid i gruppemøtene til å overføre kunnskap og erfaring, slik at de som er nye får anledning til å sette seg inn i arbeidet. Bruk litt tid på å se både mulighetene og begrensningene, for å finne handlingsrom til å fremme Senterpartiets politiske løsninger. Let etter muligheter som gir rom for å ta eierskap til saker, og til gjennomføring av egen politikk lokalt.