Senterpartiet vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og verdiskaping i hele landet. Det er et offentlig ansvar å føre en aktiv næringspolitikk, sikre nasjonalt eierskap til naturressurser, viktige selskaper og kritisk infrastruktur. Vi vil ha lange og vitale norske næringskjeder fra råvare til produkt, fordi dette utnytter landets ressurser best. Videre sikrer det at verdiskapningen gir gevinst i form av overskudd og arbeidsplasser.

Norge har bygd mye av sin verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike naturressurser til alle tider. I en stadig mer mobil verden som har behov for mer energi, råvarer, mat og teknologi er Norge godt posisjonert til å videreutvikle næringsliv og verdiskaping på bred front. Vi har gjort mye rett og har en rik arv å forvalte, står det i programutkastet.

Siden våren 2018 har et utvalg ledet av Ola Borten Moe arbeidet med temaet «Norsk verdiskapning på norske ressurser».  Hvordan kan verdiskaping og sysselsetting økes i Norge gjennom offentlige innkjøp, byggeprosjekter og investeringer? Hvordan løses dette i andre land vi kan sammenligne oss med?  Hvordan er rammevilkårene for naturressursbaserte næringer, og hvordan sikre nasjonal forankring, økte investeringer og verdiskaping? Dette er noen av spørsmålene utvalget har diskutert.

I programutvalget for «Norsk verdiskapning på norske ressurser» som Ola Borten Moe fra Trøndelag har ledet, har han hatt med seg Liv Monica Stubholt fra Akershus, Lars Christian Klüwer Skjelvan fra Oslo, Wilfred Nordlund fra Nordland og John Arne Balto som sekretær. Utvalgsinnstillingen skal nå på høring i partiets organisasjon og som skal sluttbehandles på landsmøtet i 22.-24. mars neste år.

Utvalget har valgt å tilrettelegge arbeidet som en studiering, slik at lokallagene kan komme med sine innspill. Se www.senterpartiskolen.no for innmelding og praktisk gjennomføring.

Nå inviteres hele partiorganisasjonen til å jobbe videre med spørsmål og diskusjon rundt  norsk verdiskapning på norske ressurser, og komme med sine innspill. Utvalget vil behandle innspillene og arbeide videre med dokumentet, som skal legges fram for landsmøtet på Hamar i mars 2019.

Fra forordet: "Nå er det opp til partiorganisasjonen å utvikle dette dokumentet videre – og fylkeslaga har nå frist til 31. desember med å fremme skriftlige endringsforslag til dokumentet. Husk henvisninger til linjenummer. Vi har også valgt å tilrettelegge dette arbeidet som studiering – det betyr at også lokallagene kan komme med innspill. Alt dette sendes til arbeidsgruppas sekretær på e-post. Vi håper riktig mange blir med på denne dugnaden for å videreutvikle Senterpartiets allerede sterke næringspolitikk."

Fylkes- og lokallagene har frist til 31. desember med å fremme skriftlige endringsforslag til dokumentet. Å komme med innspill på eller rett før landsmøtet er ofte for sent, det er nå muligheten til å ha reell innflytelse er her og du bør bruke den! 

VI håper riktig mange blir med på denne dugnaden for å videreutvikle Senterpartiets allerede sterke næringspolitikk.

Lykke til med fruktbare diskusjoner!

Her finner du heftet i PDF-versjon

Spørsmål om organisering av studiearbeid kan rettes til Elise Fylling, efy@sp.no