Ivar engasjerte seg sterkt i folkeopplysningstradisjonen gjennom styrearbeidet i SpS. Han var ambisiøs på SpS sine vegne, og bidro til vekst og utvikling i både organisasjon og studiearbeid. Han var levende opptatt av å styrke samarbeidet mellom SpS og medlemsorganisasjonene Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen, blant annet ved å legge til rette for felles arrangementer. Ivar delte raust av egne erfaringer, og kom med tips til temaer, foredragsholdere og fagmiljøer som kunne være aktuelle i SpS-sammenheng. SpS fikk dermed nyte godt av Ivar sine kontakter, forslag til foredragsholdere og innspill i mange ulike sammenhenger.

Ivar bidro til å sette høye mål for SpS, og under hans tid i styret ble da også flere milepæler nådd. Den største milepælen i denne perioden, var at SpS nådde målet om å få registrert 10 000 godkjente studietimer. Ivar hadde dessuten et stort hjerte for det nordiske samarbeidet mellom studieforbund, og la ned et betydelig engasjement i paraplyorganisasjonen Förbundet Nordisk Vuxenopplysning (FNV).  Dette mangeårige engasjementet startet i 2011, da Ivar kom med i arbeidet for å utvikle FNV som arena for de nordiske studieforbundene. Ivar ble valgt inn i styret i FNV i 2012, og satt som leder i flere perioder. Han var fremdeles aktiv som styremedlem, og satte sitt preg på både arbeidet og retningen for FNV. Ivar sitt internasjonale engasjement strakte seg lenger ut enn Norden, og han var en pådriver i det øvrige internasjonale arbeidet i SpS. Han deltok på studietur til Senterpartiets demokratiprosjekt i Tanzania, og han var ved flere anledninger vertskap for delegasjoner fra Tanzania.

Ivar var veldig flink til å fremsnakke studiearbeid i partisammenhenger, han var raus og inkluderende og hadde en unik evne til å se andre. Ivar var alltid lett å be, og han var et ja-menneske, noe SpS fikk nyte godt av. Ivar spilte til fest, og Ivar stilte opp på seminarer og konferanser. Her bidro han med kunnskap, trygg møteledelse og lun humor. Og han bød på seg selv. Med glimt i øyet hadde han alltid et underfundig sitat fra Nils-Fredrik Nielsen på lur, til glede og ettertanke. «Klag ikke under stjernene over mangel på uoppnåelige mål», skriver Niels-Fredrik Nielsen i et av sine mange sitater. Med Ivar i spissen for SpS ble mål satt, og mål ble oppnådd. Nå klager vi under stjernene over tapet av en god venn, kulturpersonlighet og folkeopplyser.  Mest av alt går allikevel tankene til de nærmeste, med den dypeste medfølelse i sorgen og savnet. Vi lyser fred over minnet ditt, kjære Ivar. 

Senterpartiets Studieforbund