Programmet ser slik ut:

Hvem skal bygge lærekraften?

Tirsdag den 13. august kl 14:30 - Med den ferske Markussen-rapporten som bakteppe inviterer vi sammen med Virke til debatt om lærekraftig utvikling - Hvordan skal vi organisere en lærekraftig utvikling? 

Regjeringen har startet arbeidet med en omfattende reform for livslang læring. Flere må stå lenger i jobb. Endringer i arbeidslivet krever faglig påfyll raskere enn før. Vi må lære hele livet. Men hvordan snur vi dagens system fra å lære først og jobbe etterpå til et system der vi lærer hele livet og jobber underveis?

Hvem skal stå for kompetanseløftet? Kan universiteter og høyskoler alene bygge en lærekraftig utvikling som svarer på arbeidslivets behov? Hvilke andre aktører befinner seg på banen, og hvilke nye samarbeidsmodeller må på plass for å realisere visjonen om en lærekraftig utvikling? Hvordan bygger vi bro mellom bredden av aktører i oppæringssektoren og arbeidslivet for å kunne utvikle tilbud som raskt kan møte skiftende behov for ny kompetanse?

I panelet: Ivar Horneland Kristensen, Administrerende direktør, Virke, Peggy Hessen Følsvik, Nestleder, LO, Geir Barvik, Generalsekretær, Folkeuniversitetet, Arne H. Krumsvik, Rektor, Høyskolen Kristiania, Bente Morken Hjelle, Butikksjef, Norli Arendal, John Thomasgaard, Administrerende direktør, Norli, Ordstyrere: Tormod Skjerve, Virke og Gro Holstad, Vofo.

https://arendalsuka.no/event/user-view/10753

Hvorfor er organisasjonene viktige for demokratiet vårt?

Onsdag den 14. august kl. 10:30 - I et valgår tar vi fatt i demokratiets posisjon i dagens Norge og inviterer til debatt om frivillighetens rolle og ansvar som demokratibyggere. Demokrati og samfunnsengasjement - er fremtiden så dyster som statistikken antyder? Ungdom klimastreiker, nye partier bygges på særinteresser, media speiler konfliktlinjene. Vi spør om aksjonsdemokratiet er en trussel mot demokratiet eller en demokratisk mulighet. Hvordan kan demokratiske bevegelser gjøre seg relevante for disse kreftene? Over 40% satt hjemme ved forrige kommunevalg og tilfredsheten med demokratiet synker - er oppslutningen om demokratiets grunnverdier truet? 

I samarbeid med Frivillighet Norge og LNU kjører vi paneldebatt med kulturminister Trine Skei Grande, NHOs direktør for samfunnskontakt Gjermund Løyning, politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen, entreprenør og tidligere leder Røde Kors ungdom Mawra Mahmood og styreleder i LNU Rode Margrete Hegstad. Politisk rådgiver Guri Idsø Viken i Frivillighet Norge styrer ordet.

https://arendalsuka.no/event/user-view/10559

Prelansering av Vofos forskningsprosjekt


Torsdag 15. august 08:30 - Fafo legger fram rapporten fra Vofos forskningsprosjekt som har tittelen Studieforbundene som læringskatalysator. Det siste året har Fafo-forsker Niri Talberg deltatt på en rekke kurs og gjennomført en større spørreundersøkelse rettet til deltakere og instruktører på kurs gjennom studieforbundene. Kurs i regi av frivillige organisasjoner er ikke inkludert i Markussen-rapporten Lærekraftig utvikling som har avgrenset sitt nedslag til arbeidslivsrelatert læring. Det betyr ikke at læringen på den frivillige arenaen er mindre viktig for folk og samfunn – det vil fremleggelsen i 1.klassesalongen på Fafo-båten vise.

https://arendalsuka.no/event/user-view/11793

Som før har vi bestilt bord på Mør Biffhus – i år til kl. 1900 både tirsdag og onsdag i Arendalsuka. Selv om byen kryr av folk, er sosialt fellesskap med frender over et måltid etter lange dager med inntak av foredrag, debatter og valgløfter også hyggelig. Bordbestillingen skjer på oppfordring og hver betaler for seg. Sektoren inviteres til å dele erfaringer og refleksjoner over et godt måltid sammen med kolleger – si fra om/når du kommer til vofo@vofo.no

Velkommen til spennende debatter og forskningsfunn i Arendal!