Meny
Kursportalen
Digitalt organisasjonskurs for lokallaga i Finnmark

Digitalt organisasjonskurs for lokallaga i Finnmark

Publisert: 18.05.2020

I perioden 21. april til 11. mai har Finnmark Senterparti gjennomført organisasjonskurs for tillitsvalgte og folkevalgte i sine lokallag. Kurset har vært omfattende, med gjennomgang av blant annet fylkesorganisasjon, årshjul  for lokallaget, Senterpartiets vedtekter, samarbeid mellom lokallag og  kommunestyregruppe, kommuneråd, studiearbeid, medlemsverving, nominasjon, programarbeid og partifinansering – for å nevne noe.

Etter gjennomført kursopplegget, som gikk over seks kvelder med to til tre lokallag hver gang,  spør vi hvordan Finnmark Sp fikk ideen til å avholde digitalt organisasjonskurs. Fylkessekretær Rita Roaldsen svarer at det er lange reiseavstander og dårlig økonomi i fylket, og at de derfor har lang erfaring med å holde digitale møter. Alle fylkesstyremøter, komitemøter og lignende avholdes på telefon/ Skype. Det var derfor nærliggende  for oss å tenke at organisasjonskurs også kunne avholdes digitalt, sier Rita. I tillegg til lange reiseavstander er det også mye dårlig vær. Dette gjør det vanskelig for tillitsvalgte å reise for å delta på kurs noen ettermiddagstimer. Digitale kurs ville derfor gjøre det mulig for flere å delta, sier Rita.

Når vi spør hvordan Rita syns  det har vært å holde et digitalt kurs, svarer hun at teknologien har fungert veldig godt. Spesielt holder hun fram bruken av Teams. Hun forteller at deltakerne  i noen tilfeller har hatt behov for litt opplæring for å kunne delta. Noen har nok latt være å logge seg på kurset på grunn av usikkerhet på teknologien. Dette tror jeg vil forbedre seg etter hvert, sier Rita og peker på at selve kurset med presentasjoner stort sett har gått helt etter planen. Rita har imidlertid lagt merke til  er at terskelen for deltakerne til å komme med kommentarer og spørsmål er høyere på digitale møter. Hun syns også at diskusjonene rundt hvert tema er mindre aktive, enn når hun arrangerer fysiske kurs.

Vi lurer på hvilke forventninger Rita hadde til kurset, og hva hun tenker nå som kurset er gjennomført. Hun svarer at forventningene  til kurset var å nå ut til  flere styremedlemmer og kommunestyrerepresentanter. På de fysiske kursene Finnmark Sp har hatt tidligere, er det som oftest de mest aktive i styret og kommunestyregruppen som deltar. Vi har nok hatt flere deltakere nå enn på fysiske kurs, selv om jeg nok hadde tenkt en enda høyere deltakelse, sier Rita. Noen lokallag hadde mobilisert,  og møtte fulltallige fra kommunestyregruppen og styret. Deltakelse er nok derfor avhengig av mobilisering og engasjement i lokallaget. Vi ser også at der lokallagene arbeider godt, er deltakelsen høyere enn for lokallag hvor aktiviteten er lavere.

På spørsmål om lysten er der til å arrangere flere slike digitale kurs, viser Rita til at lokallagene gjerne vil ha denne typen kurs. De sparer reisetid,  og digitale kurs gjør det mye enklere for dem å få økt sin kompetanse. Jeg sparer også mye reisetid, sier Rita, selv om hun syns  det har vært  krevende å avholde Teams-møter to kvelder i uken . I denne perioden har også  andre møter på Teams kommet i tillegg, slik at tre til fire kvelder i uken har vært belagt med digitale møter. Rita ser for seg at digitale organisasjonskurs blir en årlig seanse, for å få ut kunnskap og kompetanse til flest mulig tillitsvalgte og folkevalgte. Avslutningsvis spør vi hvilke tanker Rita gjør seg rundt om å  arrangere organisasjonskurs og andre kurs på nett. Hvilke fordeler og ulemper er det ved slike kurs, og hvilke behov for materiell, veiledninger, kursopplegg og lignende  kan en arrangør ha? Rita sier at det har vært en svært positiv opplevelse å avholde organisasjonskurs på nett. Det har vært en styrke å ha med foreleser fra studieforbundet. I tillegg har studieleder i fylkesstyret Torgrim Helgesen deltatt. Ved å være flere forelesere blir det faglige innholdet styrket og forelesningene blir bedre, mener Rita. Erfaringene er at dersom en har mulighet, bør det være to innledere på kursene. Utforming av materiell kan for eksempel være å lage ferdige  Power-Point presentasjoner av studieheftene som ligger i Senterpartiskolen, siden det tar tid å utarbeide egne presentasjoner. Flere lokallag har etterspurt slike ferdige Power-Point presentasjoner, slik at det også blir lettere for lokallagene å avholde studieringer både fysisk og på nett. Økonomisk sett er det en kjempefordel med besparelser både når det gjelder reiseutgifter og reisetid. Det eneste minuset er at vi ikke får den direkte kontakten med medlemmene og den uformelle praten som fysiske møter i større grad gir mulighet til, avslutter Rita.Vi takker for intervjuet, og gratulerer Finnmark Sp med godt gjennomført organisasjonskurs. 

Troms fylkeslag er nestemann ut, og de startet opp med digitalt organisasjonskurs for sine lokallag fra mandag 18. mai. Vi ønsker lykke til!