Meny
Kursportalen
Det ukrainske sivilsamfunnet trenger Nordens støtte

Det ukrainske sivilsamfunnet trenger Nordens støtte

Nordic Civ - et nettverk av 40 nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner - fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og oppfordrer til direkte støtte til våre ukrainske kolleger i sivilsamfunnet og hele det ukrainske folk. Sivilsamfunnet er avgjørende for å opprettholde grunnleggende samfunnsfunksjoner i krisetider.

Publisert: 02.03.2022

Det ukrainske sivilsamfunnet trenger vår felles støtte for å stå imot den russiske aggresjonen slik at de kan fortsette å jobbe for folkets sikkerhet og helse. Nordic Civ vil samtidig uttrykke støtte til det russiske sivilsamfunnet som kjemper for fred og representerer håp om forandring.

Nordic Civs medlemmer – representerer en stor del av det nordiske sivilsamfunnet. Våre medlemsorganisasjoner har viktige funksjoner når kriser som påvirker samfunnet inntreffer i våre nærområder. Vi vet at sivilsamfunnet har tillitskapital, nettverk og rekkevidde, i tillegg til en kapasitet som er uovertruffen både i fredstid og i tider der vi opplever krise eller krig. Det ukrainske sivilsamfunnet trenger både humanitær støtte, og støtte for å møte akutte og langsiktige utfordringer, for å kunne håndtere krigens effekter på samfunnet. 

Det nordiske sivilsamfunnets solidaritet i krise- og krigstider har en lang historie. Den utgjorde en grunnpilar for å bygge freden etter 2. verdenskrig og for hele regionens utvikling. Som representanter for det nordiske sivilsamfunnet maner vi derfor til solidaritet med våre ukrainske kolleger. Vi oppfordrer våre nordiske regjeringer til å bistå Ukraina , for å sikre det ukrainske sivilsamfunnets tilgang til langsiktig materiell og finansiell støtte.

Undertegnet av representanter fra Nordic Civ: 

Joel Ahlgren & Tove Levonen, Global Utmaning, samordnare av Nordic Civ
Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden i Sverige
Vibeke Koehler, daglig leder Bærekraftige liv Norge
Andreas Nielsen, politisk chefkonsulent, LGBT+ Danmark
Inese Podgaiska, generalsekretær, Association of Nordic Engineers
Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig, SOSTE Finlands social och hälsa 
Ole Meldgaard, Østersø NGO Netværk, Danmark
Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Finland
Föreningen Norden IslandAija Kaski, verksamhetsledare, Håll Skärgården Ren rf
Björn Kalm, Ålands Näringsliv
Magnus Gissler Generalsekreterare, Nordens Fackliga Samorganisation,NFS 
Carin Hallerström, Generalsekreterare, NFU – Nordic Financial Unions
Truls Gulowsen, Politisk leder, Norges Naturvernforbund
Peter Göranson, Generalsekreterare, NORDTEK
Annika Nyström, Internationella kvinnoförbundet 
Pernille Thorup, Sustainable Now 
Christer Holmlund, Nordiska Lärarorganisationers Samråd
Lucas Skræddergaard, forretningsudvalgsmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd
Hanna Stenström, styrelseledamot, Sveriges Kvinnolobby 
Kristin Madsen, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning
Honoratte Basemake NN Muhanzi, Velferdsalliansen EAPN Norway
Tinna Hallgrímsdóttir, chair of the Icelandic Youth Environmentalist Association
Noura Berrouba, Ordförande, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

FNV logo.png

 


Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV) er en av de 40 medlemsorganisasjonene i Nordic Civ.
Senterpartiets Studieforbund er medlem i FNV.