Senterpartiet ønsker å gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor. Endringene, som er både organisatoriske og teknologiske, skal starte i kommunal sektor. På det organisatoriske området ønsker Senterpartiet å skape en bevisst kultur for samarbeid, åpenhet og tillit i kommunene. De teknologiske endringene skal skje gjennom digitalisering og forenkling i det offentlige.

Siden mars 2018 har programkomiteen for Senterpartiets Tillitsreform jobbet med et notat, og dette arbeidet er samlet i heftet «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati». Med seg i programkomiteen for «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati» som Tvinnereim fra Akershus har ledet har hun hatt med seg Marit Strand fra Oppland, Olav Urbø fra Telemark, Anne Grimsrud fra Buskerud og Inger Karin Arntzen som sekretær. Heftet er ment som grunnlag for diskusjon og lokalt arbeid.

Kapittel 1-6 i heftet bidrar med kunnskap og beskrivelse av problemene, og gir eksempler til inspirasjon. I kapittel 7 lanserer utvalget et forslag til framgangsmåte for å øke tilliten i kommunal sektor. Dette kapittelet blir lagt fram til behandling på landsmøtet i Senterpartiet landsmøte i 2019.

Startskuddet har gått for landsdekkende høring og studiearbeid i hvordan man kan redusere rapportering og kontroll i kommunal sektor, og erstatte det med mer tillit og lokalt skjønn. På Senterpartiets landsmøte 22.-24. mars neste år skal saken opp til debatt og til slutt endelig vedtak. 

Senterpartiets lokallag og kommunestyregrupper inviteres derfor til å komme med lokale innspill og erfaringer. Bruk gjerne muligheten til å organisere arbeidet som studiearbeidet. Fristen for innspill er satt til 31.12.18. Å komme med innspill på eller rett før landsmøtet er ofte for sent, det er nå muligheten til å ha reell innflytelse er her og du bør bruke den!

Programutkastet kan organiseres som studiearbeid, og heftet kan lastes ned her: 

Her finner du heftet i PDF-versjon

Spørsmål om organisering av studiearbeid kan rettes til Elise Fylling, efy@sp.no