Frammøteliste

FRAMMØTELISTE

NB: De fire første feltene er obligatoriske også når frammøtelisten lastes opp som eget vedlegg.

NB: Ved problemer, bytt nettleser til Google Chrome eller Mozilla Firefox! 

DELTAKEROPPLYSNINGER

Dersom du allerede har fylt ut en liste i Excel, Word eller i PDF-format kan du heller velge å laste denne opp her

Trenger du hjelp til utfylling? Se veiledning her

Tom mal for frammøteliste

Informasjon om samtykke