Heftet er laget til valgkampen 2019, og tar for seg blant annet samhandling og samarbeid på tvers av politiske linjer, ansvaret som ligger i å være folkevalgt, og arbeidet i kommunestyregruppa.

Last ned heftet