Heftet tar for seg blant annet planlegging og organisering av valgkampen, lagbygging og samarbeid, mediestrategi og bruk av sosiale medier, planlegging av valgkampen måned for måned, samt tips og råd til en god, kreativ valgkamp. 

Vi håper at mange ønsker å bruke dette heftet som en del av valgkampplanleggingen, og ikke minst organiserer dette som studiearbeid slik at lokallaget får rett til kurstilskudd. 

Lykke til! 

Last ned heftet