Last ned rapporten

Fra og med 2017 har Senterpartiet gått inn i et samarbeid med CARE om å støtte prosjektet "Go Green Tanzania" i Kilimanjaro-området. Prosjektet er en del av et større program, igangsatt av CARE Danmark med støtte fra den danske Augustinus Fonden. Programmet har undertittelen «Access to sustainable energy solutions in rural Tanzania», og er et fireårig program som hadde sin oppstart i 2016.

På landsbygda i Tanzania har bare tre prosent av befolkningen tilgang til elektrisitet. Dette fører til bruk av helsefarlige kullkomfyrer, og det er vanskelig å arbeide, lese lekser eller bevege seg utenfor hjemmet på kveldene. Sammen med CARE vil Senterpartiet bidra til å løse disse problemene, og gi fattige kvinner bedre muligheter til å tjene egne penger. Dermed bidrar vi også til to av FNs globale bærekraftsmål: likestilling og ren energi.

De viktigste resultatene i perioden er:

  • 30 kvinner fikk opplæring i entreprenørskap for å kunne etablere ren-energi foretak
  • Salg av 2,110 ren-energi produkter i distriktet
  • Mer enn 25,000 mennesker nådd i informasjonskampanjer og -aktiviteter