Verdens Miljødag ble stiftet av FN i 1972, og finner sted 5. juni hvert år. Det er en av de viktigste dagene for å bidra til å øke bevisstheten om­kring miljø-spørsmål i hele verden, og over 100 land er med å markere den hvert år. Hvert år lanserer FN et nytt tema, samtidig som det velges et vertsland. 

Lokale markeringer i 30 år

I 2017 har Senterbevegelsen markert dagen i 30 år. Initiativet til å markere Miljødagen i Sp kom opprinnelig fra Senterkvinnene, i forbindelse med treplantingsprosjektet i Niger i 1987.

Aksjoner, stands og annen aktivitet på grasrotplan har vært viktige bidrag for å spre informasjon om miljø og bærekraftig utvikling. Senterpartiet har hatt en lang tradisjon med å basere dette arbeidet på et samarbeid med CARE – først i Niger, deretter i Tanzania.

Et tilbakeblikk til 2001

”En rask telefonrunde til fylkeskontorene avslører at Senterpartiet på grasrota har vært aktive i markeringen av Miljødagen i år som i de 14 foregående år – og at nye lag også er kommet til.Således har Sp’s ungdomskandidat i Hedmark Kent Inge Ryen presentert seg på stand sentralt i gågata i Hamar. Det var bra besøk ved standen, forteller en stolt lokallagsleder Johannes Opsahl. Det er første gang vi markere Miljødagen her i Hamar. Opsahl, nettopp hjemkommet fra tjenestereise i Albania, har stor forståelse for at andre ikke har det så godt som oss, men minimal forståelse for dem som roper høyt om skattelette her hjemme. Trygg mat sto også sentralt på standen i Hamar, forteller Opsahl, som håper at både Hedmark og Oppland får valgt inn to kandidater – trass i dårlige meningsmålinger per i dag.”

Det har vært mange ulike temaer opp gjennom årene: klimaendringer, global oppvarming, kvinner og miljø, matvaresikkerhet, retten til mat, mat som ressurs, skogen som ressurs- og mye, mye mer.

2017: Natur nær folk — «I’m with nature»

Årets tema var svært nært alle Senterpartihjerter: Å knytte folk til natu­ren. I dagens moderne samfunn er mange av oss for lite flinke til å ta fri fra dagligdagse gjøremål for å komme oss ut i naturen. Vi oppfordret derfor alle til å ta en tur i skog og mark, sette pris på naturen, og engasjere seg for å bevare den. Årets miljødag ble lagt opp som en global feiring av naturen; å finne tilbake til de stedene som betyr mest for oss.

På årets Miljødag var oppfordringen å ta en tur ut i naturen, ta bilder og dele på sosiale medier. Vi ba alle bruke de offisielle hashtaggene til FN: #WithNature og WorldEn­vironmentDay for å nå ut til flest mulig. Mange tok oppfordringen om å gå tur, ta med seg venner og kjente ut i naturen og poste bilder på sosiale medier.

To temapakker til inspirasjon

I forbindelse med årets Miljødage ble det distribuert to temapakker. Nær naturen og Naturligvis  inneholdt blant annet tips til ulike aktiviteter, samt ideer til inspirasjon omkring Miljødagen.  Ideene gikk blant ut på å velge kortreist mat, og lokalproduserte produkter, droppe plastemballasje, samle folk til lokale  opprydningsaksjoner med mer.

Miljødagen og samarbeidet med CARE

På Miljødagen blir det også informert om samarbeidet mellom Senterpartiets Studieforbund og CARE. På landsbygda i Tanzania har bare tre prosent av befolkningen tilgang til elektrisitet. Dette fører til bruk av helsefarlige kullkomfyrer, og det er vanskelig å arbeide eller be­vege seg utenfor hjemmet på kveldene. Senterpartiet og CARE vil bidra til å løse disse problemene, samtidig som fattige kvinner får mulighet til å styrke sin økonomiske handlekraft. Dermed bidrar vi også til to av FNs globale bærekraftsmål: Likestilling og ren energi.

Prosjektet bruker CAREs brede nettverk av spare- og lånegrupper og lokale ressurspersoner til å nå potensielle entreprenører blant fattige kvinner uten andre muligheter til å tjene egne penger. Felles sparekasser gjør det mulig for medlemmene å investere i næringsvirksomhet.

Senterpartiet vil blant annet

- Støtte frivillige aktører som tilrettelegger for friluftsliv og merking av turløyper og stier nær folk
- Arbeide for bedre tilgjengelighet i utmark for personer med funksjonsvansker
- Ha en praktisk og jordnær naturforvaltning
- Bruke naturen aktivt for økt verdiskapning og lavere klimautslipp
- Redusere matsvinn