Kvinner utgjør halvparten av jordas befolkning. Allikevel eier kvinnene mindre enn menn, tjener mindre penger, og deltar mindre enn menn i beslutningsprosesser. Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn. Samtidig har norske kvinner gjennomgående færre lederposisjoner, lavere inntekter og formue, dårligere pensjonsrettigheter og mindre frihet i jobben enn norske menn.

Siden halvparten av innbyggerne i norske kommuner er kvinner, burde en like stor andel vært representert i lokalpolitikken. Politiske vedtak angår begge kjønn i akkurat like stor grad. Etter mer enn hundre år etter at de første kvinnene ble valgt inn i norske kommunestyrer, har mindre enn 1/3 av norske kommuner en kvinnelig ordfører, og kvinneandelen i kommunestyrene er under 40%.  Senterpartiet har et godt fokus på kjønnsbalanse, noe som blant annet er nedfelt i vedtekter og retningslinjer for nominasjon. Allikevel trenger vi flere kvinner som vil og kan engasjere seg i Senterpartiets politikk.

Med studieheftet Kvinner i politikken vil Senterkvinnene og Senterpartiets Studieforbund rette fokus mot rekruttering av kvinner som medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte. Vi vil også oppfordre fylkeslag og lokallag til å engasjere seg i dette arbeidet, i god Senterpartitradisjon.

Last ned heftet her

Lykke til med arbeidet!